Đang thực hiện

125 từ vựng tiếng Hàn thông dụng trong công ty

Thời gian đăng: 28/12/2015 17:56

Để chuẩn bị hành trang thật tốt cho công việc và quá trình phỏng vấn vào các công ty Hàn Quốc, mời các bạn cùng SOFL tìm hiểu 125 từ vựng tiếng Hàn thông dụng hay dùng trong công ty dưới đây.
 

tu vung tieng han
Từ vựng tiếng Hàn dùng trong công ty

125 từ vựng tiếng Hàn thường dùng trong công ty

 1. 업무부 /op mu bu /: Bộ phận nghiệp vụ

 2. 생산부 /xeng xan bu/: Bộ phận sản xuất

 3. 컴퓨터 /khơm piu thơ/: Máy vi tính

 4. 복사기 /boc xa ci/: Máy photocoppy

 5. 사무실 /xa mu sil/: Văn phòng

 6. 경리부 /ciong ni bu/: Bộ phận kế tóan

 7. 관리부 /coan li bu/: Bộ phận quản lý

 8. 무역부 /mu ioc bu/: Bộ phận xuất nhập khẩu

 9. 특근수당 /thuc cưn xu tang /: Tiền lương làm ngày chủ nhật

 10. 의료보험료 /ưi riô bô hơm riô/: Tiền phí bảo hiểm

 11. 전화기 /chơn hoa ci/: Điện thoại

 12. 프린터기 /pừ rin thơ ci/: Máy in

 13. 계산기 /ciê xan ci/: Máy tính

 14. 장부 /chang bu/: Sổ sách

 15. 기록하다 /ci rốc ha tà/: Vào sổ, ghi chép

 16. 전화번호 /chơn hoa bơm ho/: Sổ điện thoại

 17. 열쇠,키  /iơl xuê khi/: Chìa khóa

 18. 심야수당 /xim ia xu tang/: Tiền làm đêm

 19. 유해수당  /iu he cu tang/: Tiền trợ cấp độc hại

 20. 퇴직금 /thuê chic cưm/: Tiền trợ cấp thôi việc

 21. 의료보험카드 /ưi riô bô hơm kha từ/: Thẻ bảo hiểm

 22. 반장 /ban chang/: Trưởng ca

 23. 비서 /bi xơ/: Thư ký

 24. 관리자 /coan li cha/: Người quản lý

 25. 기사 /ci xa/ Kỹ sư

 26. 운전기사 /ưn chơn ci xa /: Lái xe

 27. 이교대  /i cio te/: Công việc làm hai ca

 28. 잔업 /chan op/: Làm thêm

 29. 주간근무 /chu can cưn mu/: Làm ngày

 30. 근무처 /cưn mô shơ/: Nơi àm việc

 31. 섬유기계 /xơm iu ci cie/: Máy dệt

 32. 프레스 /pư re xừ/: Máy dập

 33. 선반 /xơm ban/: Máy tiện

 34. 용접기 /iông chơp ci/: Máy hàn

 35. 재단기 /che tan ci/: Máy cắt

 36. 포장기 /pô chang ci máy/: Đóng gói

 37. 자주기계 /cha xu ci cê/: Máy thêu

 38. 라인 /la in/: Dây chuyền

 39. 트럭 /thu rớc/: Xe chở hàng/ xe tải

 40. 근로자 /cưn lô cha/: Người lao động

 41. 외국인근로자 /uê cúc in cưn lô cha/: Người lao động nước ngoài

 42. 연수생 / iơn xu xeng/: Tu nghiệp sinh

 43. 총무부 /shông mu bu/: Bộ phận hành chính

 44. 퇴근하다 /thuê cưn ha tà/: Tan ca

 45. 결근 /ciơl cưn/: Nghỉ việc

 46. 모단결근 /mu tan ciơl/: Nghỉ không có lí do

 47. 일을시작하다 /i rưl x chác ha tà/: Bắt đầu công việc

 48. 미싱  /mi xing: Máy may

 49. 팩스기 /péc xừ ci: Máy fax

 50. 외국인등록증 /uê cúc in tưng rốc chưng/: Thẻ người nước ngoài

 51. 백지 /béc chi/: Giấy trắng

 52. 월급 /uơl cứp/: Lương

 53. 출급카드 /shul cưn kha tư/: Thẻ chấm công

 54. 공장/chong chang/: Nhà máy, công xưởng

 55. 사장 /xa xhang/: Giám đốc

 56. 사모님 /xa mô nim/: Bà chủ

 57. 부사장 /bu xa chang/: Phó Giám đốc

 58. 이사 / i xa /: Phó Giám đốc

 59. 공장장/cong chang chang /: Quản đốc

 60. 부장 /bu chang /: Trưởng phòng

 61. 과장 /coa chang/: Thuyền trưởng

 62. 대리 /te ri/: Phó chuyền

 63. 경비아저씨 / ciơng bi a chơ xi /: Ông bảo vệ

 64. 보너스  /bô nơ xu/: Tiền thưởng

 65. 월급명세서 /ươl cứp miơng xê xơ/: Bảng lương

 66. 월급날 /ươl cứp nal/: Ngày trả lương

 67. 공제 /công che/: Khoản trừ

 68. 여권: Hộ chiếu

 69. 기 본월급 /ci bôn ươl cứp/: Tiền lương cơ bản

 70. 잔업수당 /chan ớp xu tang/: Tiền làm tăng ca, tiền làm thêm

 71. 불법자 /bul bớp cha/: Người bất hợp pháp

 72. 식당아주머니 /xic tang ca chu mơ ni/: Người phụ nữ nấu ăn

 73. 야간근무 /ia can cưn mu/: Làm đêm

 74. 휴식 /hiu xíc/: Nghỉ ngơi

 75. 출근하다 /shul cưn ha tà/: Người đi làm

 76. 검사번 /cơm xa ban/: Bộ phận kiểm tra

 77. 포장반 /pô chang ban/: Bộ phận đóng gói

 78. 가공반 /ca công ban/ Bộ phận gia công

 79. 불량품 /bu liang pum/: Hàng hư

 80. 수출품 /xu shul pum/: Hàng xuất khẩu

 81. 내수품 /ne xu pum/: Hàng tiêu dùng nội địa

 82. 재고품 /che cô pum/: Hàng tồn kho

 83. 스위치 /xư uy shi/: Công tắc

 84. 미싱사 /mi xing xa/: Người thợ may

 85. 목공 /mốc công/: Thợ mộc

 86. 일을 끝내다 /i rưl cứt ne tà/: Kết thúc công việc

 87. 퇴사하다 /thuê xa ha tà/: Thôi việc

 88. 청소아주머니 /shơng cô a chu mơ ni/: Bà dọn vệ sinh

 89. 켜다 /khiơ ta/: bật

 90. 끄가 /cư tà/: Tắt

 91. 작동시키다 /chacứ tông chi xikhi tà/: Dừng máy

 92. 고치다 /cô shi tà/: Sửa chữa

 93. 정지시키다 /chơng chi xi khi tà/: Dừng máy

 94. 고장이 나다 /co chang i na tà/: Sự hư hỏng

 95. 조정하다 /chô chơng ha tà/: Điều chỉnh

 96. 완성반 /oan xơng ban/ Bộ phận hoàn tất

 97. 재단반 /che tan ban/: Bộ phận cắt

 98. 미싱반 /mi xing ban /: Bộ phận chuyền may

 99. 일 / il/: Công việc

 100. 일을하다 /i rưl ha tà/: Làm việc

 101. 주간  /chu can/ Ca ngày

 102. 야간  /ia can/: Ca đêm

 103. 지게차 /chi cê sha/: Xe nâng

 104. 크레인 /khư lê in/: Xe cẩu

 105. 반 /ban/: Chuyền

 106. 일반 /il ban/: Chuyền 1

 107. 검사반 /i ban/: Chuyền 2

 108. 근무시간  /cưn mu xi can/: Thời gian làm việc

 109. 수량  /xu riang/: Số lượng

 110. 품질 /pum chil/: Chất lượng

 111. 작업량 /chác ớp riang lượng/Công việc

 112. 부서 /bu xơ/Bộ phận

 113. 안전모 /an chơn mô/: Mũ an toàn

 114. 공구: Công cụ

 115. 작업복 /chác ớp bốc/: Áo quần bảo hộ lao động

 116. 장갑 /chang cáp/: Găng tay

 117. 기계 /ci ciê/: Máy móc

 118. 용접공 /iông chớp công/: Thợ Hàn

 119. 기계공 /ci ciêng công/ Thợ cơ khí

 120. 선반공 /xơn ban công/ Thợ tiện

 121. 기능공 /ci nưng công/ Thợ (nói chung )

 122. 제폼 /che phum/ Sản phẩm

 123. 부품 /bu pum/ Phụ tùng

 124. 원자재 /uôn cha che/: Nguyên phụ kiện

125 từ vựng trên đây tập trung chủ yếu vào các từ vựng tiếng Hàn trong sản xuất. Với phiên âm theo chữ tiếng Việt các bạn có thể vận dụng để vừa ghi nhớ từ, vừa ghi nhớ cách phát âm. Tuy nhiên với cách viết phiên âm trong bài viết này các bạn vẫn cần phải xem lại cách đọc của người bản ngữ để đọc âm cho thật chính xác.

Với mỗi chủ đề tiếng Hàn, các bạn lại cải thiện và tăng thêm cho mình nhiều từ vựng tiếng Hàn đa dạng, từ đó xây dựng các cuộc hội thoại và đối đáp với người bản ngữ tốt hơn. Qua chủ đề này các bạn có thể trả lời thêm các câu hỏi như: tiếng Hàn về tiền lương, tiếng Hàn trong công xưởng, chức vụ trong công ty bằng tiếng Hàn hay giám đốc tiếng Hàn là gì?.

Để ghi nhớ được 125 từ vựng tiếng Hàn trong công ty trên đây các bạn có thể thực hiện theo những bước cơ bản dưới đây:

 • Chia ra mỗi ngày bạn học 10 từ. Sau khi đọc và lưu giữ chúng lại trong đầu, bạn có thể viết ra sticknote và dán ở nơi mà mình thường xuyên nhìn đến. Đặc biệt, với các từ vựng tiếng Hàn văn phòng bạn có thể đặt tên cho các đồ vật, sự việc trong phòng làm việc của mình bằng một từ của tiếng Hàn.

 • Khi phát âm từ vựng tiếng Hàn, bạn nhớ phải đọc chúng thật to để nhớ được lâu hơn và đây cũng là cách học dễ dàng hơn cho bạn.

 • Học từ vựng phải kết hợp với việc luyện nghe. Với chủ đề này các bạn có thể tìm thêm hội thoại và tình huống trong công ty.


Hãy cùng học ngay 125 từ vựng tiếng Hàn thông dụng trong công ty. Trung tâm tiếng Hàn SOFL mong rằng các bạn đã có thêm sự chuẩn bị thật tốt để ứng tuyển vào các công ty và tập đoàn của Hàn Quốc.

Thông tin được cung cấp bởi: 

Cơ sở 1: Số 365 Phố Vọng - Đồng Tâm - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Cơ sở 2:  Số 44 Trần Vĩ ( Lê Đức Thọ Kéo Dài ) - Mai Dịch - Cầu Giấy - Hà Nội 
Cơ sở 3: Số 54 Ngụy Như Kon Tum - Thanh Xuân - Hà Nội
Cơ sở 4: Số 491B Nguyễn Văn Cừ - Long Biên - Hà Nội
Email:  trungtamtienghansofl@gmail.com
Điện thoại: (84-4) 62 921 082 Hoặc: (84-4) 0964 66 12 88
website : http://trungtamtienghan.edu.vn/

Các tin khác