Đang thực hiện
Trung tâm dạy tiếng HànTiếng Hàn cho người đi du họcTiếng Hàn luyện thi topik
Từ vựng tiếng Hàn tên các loại thuốc thông dụng
Đi kèm với bệnh tật luôn là các loại thuốc, vậy các bạn đã biết gọi tên các...
Dành 15 phút học tiếng Hàn mỗi ngày
Với 15 phút thì bạn có thể làm được gì? Nếu dành 15 phút mỗi ngày cho việc học...
Lịch khai giảng tháng 7/2016 - Tiếng Hàn cấp tốc
Trung tâm tiếng Hàn SOFL quyết định mở lớp tiếng Hàn cấp tốc nhằm giúp đỡ những...