Đang thực hiện

Học tiếng Hàn doanh nghiệp online cùng 99 từ vựng thông dụng về chủ đề môi trường

Thời gian đăng: 03/08/2017 14:32

Trong buổi học tiếng Hàn doanh nghiệp online sau đây, Trung tâm tiếng Hàn SOFL xin giới thiệu đến các bạn 99 từ vựng học tiếng Hàn doanh nghiệp online về lĩnh vực môi trường.

Học tiếng Hàn doanh nghiệp online
Học tiếng Hàn doanh nghiệp online

Học tiếng Hàn doanh nghiệp online cùng  99 từ vựng thông dụng

회수하다    thu hồi    

환경자원공사법    luật thi công tài nguyên môi

환경자원공사    sở tài nguyên môi trường    

환경부    bộ môi trường

하차하다    xuống hàng , hạ hàng xuống    

플라스틱    nhựa

폐비닐처리공장    xưởng xử lý bao milong

폐비닐    nhựa thải , bao miloong đựng

폐기물시설    thiết bị sử lý nước thải    

폐기물관리체계    hệ thống sử lý nước thải

폐기물    mước thải    

페유리병    dầu thải

파쇄선별시설    thiết bị phân loại chất thải    

토양    thổ nhưỡng

탈황기    máy khử lưu huỳnh    

타당성 조사    nghiên cứu khả thi

최종처리    sử lý lần cuối    

최종복토    phục hồi đất giai đoạn cuối

첨가제    chất hóa học    

처리시설    thiết bị sử lý

진동처리    sử lý rung    

중간복토    phục hồi đất giai đoạn giữ

정량분석    phân tích định lượng    

저장    dự trữ

재활용가능자월    tài nguyên có thể tái sử dụng    

재흴용    tái sử dụng

자원재생공사법    luật tái sinh tài nguyên    

자력선별기    máy phân loại từ tính

자동선별방법    phương pháp phân loại tự động    

일복토    phục hồi đất giai đoạn đầu

음식물자원희    tái sử dụng    

음식물    rác thải thực phẩm

사업부지    đất dự án    

자금 동원    huy động vốn

자금    vốn    

캐널    kênh

관소    đường ống    

Học tiếng Hàn trực tuyến đột phá khi học tiếng Hàn
Học tiếng Hàn trực tuyến đột phá khi học tiếng Hàn

산업용수    nước dùng cho công nghiệp

생흴용구    nước dùng cho sinh hoạt    

컨설팅    tư vấn

감리    giám sát    

시공    thi công

설계    thiết kế    여열    nhiệt dư

에너지    năng lượng    

업무범위    phạm vi công việc

압축기    máy ép    

악취처리    sử lý mùi hôi

쓰레기종량제    thu rác theo trọng lượng    

슬러지    cặn bã

수탁시간    thời gian ủy thác    

상환기간    thời gian hoàn lại vốn

무상    không hoàn lại    

유상    có hoàn lại

조건부 차관    vốn cho vay có điều kiện    

우물    giếng nước

지하수    nước ngầm    

정수장    nhà máy lọc nước

취수원    nguồn nước    

사업비    chi phí dự án

수도 회사    công ty cấp nước    

수거처리    thu gom sử lý

소음처리    xử lý tiếng ồn    

소득세    thuế thu nhập

소각장    nơi đốt ( rác thải )    

소각공정    công đoạn đốt

소각 잔재물    tro sau khi đốt rác    

소각 시설    lò đốt rác

설치    xây dựng , lắp đặt    

선별하다    phân loại

선별시설    thiết bị phân loại    

생활폐기    chất thải sinh học

분해성    tính phân hủy , tính phân giải    

생물학적처리시설    thiết bị sử lý bằng vi sinh vật

생물학    sinh vật học    

사업예산편성    chi phí dự án , dự thảo

분해되다    phân hủy , hòa tan    

부지제공    cấp đất xây

복토    phục hồi đất    

배관하다    đặt ống dẫn

배가스처리    xử lý gas thải    

반입차량    xe thu gom rác

물질    vật chất    

메탄발효장치    thiết bị tạo ra khí mê tan

매립지역    khu vực trong bãi rác    

매립장    bãi chôn rác

매립시설    thiết bị chôn    

매립    chôn

대형폐기물    chất thải rắn , loại lớn    

냉난방    điều hòa nhiệt độ

기반시설    máy móc chủ yếu , nền tảng    

구축    xây dựng

공해방지시설    thiết bị kiểm soát sự ô nhiễm    

공공재활용기반시설    thiết bị cơ bản tái sử dụng công

계근    do trọng lượng    

건조처리    sử lý khô

가연성    tính dễ cháy    

가스저장조    bình chứa ga

정화조    bể tự hoại , bể tự lọc    

시설    thiết bị mbt

Trên đây là những chia sẻ của Trung tâm tiếng Hàn SOFL về từ vựng tiếng Hàn trong lĩnh vực môi trường. Chúc các bạn học tiếng Hàn doanh nghiệp online hiệu quả!

Thông tin được cung cấp bởi: 

Cơ sở 1: Số 365 Phố Vọng - Đồng Tâm - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Cơ sở 2:  Số 44 Trần Vĩ ( Lê Đức Thọ Kéo Dài ) - Mai Dịch - Cầu Giấy - Hà Nội 
Cơ sở 3: Số 54 Ngụy Như Kon Tum - Thanh Xuân - Hà Nội
Cơ sở 4: Số 491B Nguyễn Văn Cừ - Long Biên - Hà Nội
Email:  trungtamtienghansofl@gmail.com
Điện thoại: (84-4) 62 921 082 Hoặc: (84-4) 0964 66 12 88
website : http://trungtamtienghan.edu.vn/

Các tin khác