Đang thực hiện

Lịch khai giảng tháng 7/2016 - Tiếng Hàn cấp tốc

Thời gian đăng: 06/07/2016 12:31
Trung tâm tiếng Hàn SOFL quyết định mở lớp tiếng Hàn cấp tốc nhằm giúp đỡ những bạn đang cần gấp khả năng tiếng Hàn phục vụ cho công việc hay học tập của mình. Các bạn sẽ nhanh chóng nắm bắt được tiếng Hàn trong thời ngắn mà chất lượng vẫn không hề bị giảm sút.
Lịch khai giảng tháng 7/2016 - Tiếng Hàn cấp tốc
Lịch khai giảng tháng 7/2016 - Tiếng Hàn cấp tốc
Để các bạn có thể chủ động sắp xếp thời gian học tập, Trung tâm tiếng Hàn SOFL xin thông báo lịch khai giảng dự kiến tháng 7/2016 lớp tiếng Hàn cấp tốc như sau:

LỊCH KHAI GIẢNG DỰ KIẾN CƠ SỞ 1: SỐ 365 PHỐ VỌNG

Khóa học Mã lớp Thời gian Buổi học Ngày khai giảng Số Buổi  Học phí
 Tiếng Hàn cấp tốc
 sơ cấp 1
 CT1.10 14h00 - 17h00  Thứ 2,3,4,5,6
01/07/2016 
 
20 1.600.000
 CT1.11 18h - 21h   Thứ 2,3,4,5,6 04/07/2016  20
1.600.000
 
CT1.13 8h - 11h Thứ 2,3,4,5,6 01/07/2016  20
1.600.000
 
 Tiếng Hàn cấp tốc
 sơ cấp 2
CT2.3 14h30 - 17h30 Thứ 2,3,4,5,6 06/07/2016   20
1.800.000
 
CT2.4 18h - 21h   Thứ 2,3,4,5,6 01/07/2016  20
1.800.000
 
CT2.5
 
8h - 11h Thứ 2,3,4,5,6 07/07/2016   20
1.800.000
 
CT2.6
 
18h30  - 21h 30 Thứ 2,3,4,5,6 08/07/2016    20
1.800.000
 
Tiếng Hàn cấp tốc
Sơ cấp 3
CT3.3 14h30 - 17h30 Thứ 2,3,4,5,6 05/07/2016    20
2.200.000
 
CT3.4
 
18h - 21h   Thứ 2,3,4,5,6 07/07/2016   20
2.200.000
 
CT3.5 8h - 11h Thứ 2,3,4,5,6 06/07/2016   20
2.200.000
 

KHÓA HỌC CẤP TỐC TRUNG CẤP

Khóa học Mã lớp Thời gian Buổi học Ngày khai giảng Số Buổi  Học phí
 Tiếng Hàn cấp tốc
 Trung cấp 1

 CTTC1.6
 
14h30 - 17h30  Thứ 2,3,4,5,6 01/07/2016  20 2.600.000
CTTC1.7 18h - 21h   Thứ 2,3,4,5,6 06/07/2016  20
2.600.000
 
CTTC1.8 8h - 11h Thứ 2,3,4,5,6 07/07/2016  20
2.600.000
 
 Tiếng Hàn cấp tốc
 Trung cấp 2
CTTC2.6 14h30 - 17h30 Thứ 2,3,4,5,6 08/07/2016    20
3.000.000
 
CTTC2.7 18h - 21h   Thứ 2,3,4,5,6 08/07/2016    20
3.000.000
 
CTTC2.8 8h - 11h Thứ 2,3,4,5,6 04/07/2016 20
3.000.000
 
CTTC2.9 18h30  - 21h 30 Thứ 2,3,4,5,6 07/07/2016    20
3.000.000
 

>>>Xem thêm: Chương trình học tiếng hàn trực tuyến lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam

LỊCH KHAI GIẢNG DỰ KIẾN CƠ SỞ 2: SỐ 44 TRẦN VĨ

Khóa học Mã lớp Thời gian Buổi học Ngày khai giảng Số Buổi  Học phí
 Tiếng Hàn cấp tốc
 sơ cấp 1
 CT1.31 14h30 - 17h30  Thứ 2,3,4,5,6
05/07/2016  
 
20 1.600.000
 CT1.22 18h - 21h   Thứ 2,3,4,5,6 07/07/2016 20
1.600.000
 
CT1.26 8h - 11h Thứ 2,3,4,5,6 01/07/2016  20
1.600.000
 
 Tiếng Hàn cấp tốc
 sơ cấp 2
CT2.20 14h30 - 17h30 Thứ 2,3,4,5,6 05/07/2016 20
1.800.000
 
CT2.22
 
8h - 11h Thứ 2,3,4,5,6 01/07/2016  20
1.800.000
 
CT2.15
 
18h30  - 21h 30 Thứ 2,3,4,5,6 11/07/2016  20
1.800.000
 
CT3.10
Tiếng Hàn cấp tốc
Sơ cấp 3
18h - 21h   Thứ 2,3,4,5,6 12/07/2016  20
2.200.000
 
CT3.15 8h - 11h Thứ 2,3,4,5,6 11/07/2016  20
2.200.000
 

KHÓA HỌC CẤP TỐC TRUNG CẤP

Khóa học Mã lớp Thời gian Buổi học Ngày khai giảng Số Buổi  Học phí
 Tiếng Hàn cấp tốc
 Trung cấp 1

 CTTC1.26
 
14h30 - 17h30  Thứ 2,3,4,5,6 11/07/2016   20 2.600.000
CTTC1.22 18h - 21h   Thứ 2,3,4,5,6 12/07/2016  20
2.600.000
 
CTTC1.20 8h - 11h Thứ 2,3,4,5,6 13/07/2016  20
2.600.000
 
 Tiếng Hàn cấp tốc
 Trung cấp 2
CTTC2.16 14h30 - 17h30 Thứ 2,3,4,5,6 15/07/2016 20
3.000.000
 
CTTC2.15 18h - 21h   Thứ 2,3,4,5,6 14/07/2016  20
3.000.000
 
CTTC2.12 8h - 11h Thứ 2,3,4,5,6 12/07/2016   20
3.000.000
 
CTTC2.10 18h30  - 21h 30 Thứ 2,3,4,5,6 11/07/2016   20
3.000.000
 
 

LỊCH KHAI GIẢNG DỤ KIẾN CƠ SỞ 3: SỐ 54 NGỤY NHƯ KON TUM

 
Khóa học Mã lớp Thời gian Buổi học Ngày khai giảng Số Buổi  Học phí
 Tiếng Hàn cấp tốc
 sơ cấp 1
 CT1.23 14h30 - 17h30  Thứ 2,3,4,5,6
05/07/2016  
 
20 1.600.000
 CT1.25 18h - 21h   Thứ 2,3,4,5,6 12/07/2016   20
1.600.000
 
CT1.24 8h30 - 11h30 Thứ 2,3,4,5,6 05/07/2016   20
1.600.000
 
 Tiếng Hàn cấp tốc
 sơ cấp 2
CT2.11 14h30 - 17h30 Thứ 2,3,4,5,6 04/07/2016   20
1.800.000
 
CT2.12 18h - 21h   Thứ 2,3,4,5,6 08/07/2016  20
1.800.000
 
CT2.13
 
8h - 11h Thứ 2,3,4,5,6 01/07/2016  20
1.800.000
 
Tiếng Hàn cấp tốc
Sơ cấp 3
CT3.13 14h30 - 17h30 Thứ 2,3,4,5,60 05/07/2016    20
2.200.000
 
CT3.14
 
18h - 21h   Thứ 2,3,4,5,6 08/07/2016   20
2.200.000
 
CT3.12 8h - 11h Thứ 2,3,4,5,6 01/07/2016   20
2.200.000
 

KHÓA HỌC CẤP TỐC TRUNG CẤP 

Khóa học Mã lớp Thời gian Buổi học Ngày khai giảng Số Buổi  Học phí
 Tiếng Hàn cấp tốc
 Trung cấp 1

 CTTC1.26
 
14h30 - 17h30  Thứ 2,3,4,5,6 07/07/2016   20 2.600.000
CTTC1.17 18h - 21h   Thứ 2,3,4,5,6 04/07/2016   20
2.600.000
 
CTTC1.19 8h - 11h Thứ 2,3,4,5,6 05/07/2016  20
2.600.000
 
 Tiếng Hàn cấp tốc
 Trung cấp 2
CTTC2.6 14h30 - 17h30 Thứ 2,3,4,5,6 08/07/2016    20
3.000.000
 
CTTC2.7 18h - 21h   Thứ 2,3,4,5,6 06/07/2016 20
3.000.000
 
CTTC2.8 8h - 11h Thứ 2,3,4,5,6 04/07/2016    20
3.000.000
 
CTTC2.9 18h30  - 21h 30 Thứ 2,3,4,5,6 04/07/2016    20
3.000.000
 
Tháng 7 này, trung tâm Hàn ngữ SOFL có rất nhiều chương trình ưu đãi dành cho các bạn đến đăng ký như sau:
- Giảm 5% học phí cho nhóm đăng ký từ 2 người trở lên
- Tặng giáo trình cho 3 học viên đăng ký đầu tiên
- Giảm 50% học phí cho học sinh nghèo vượt khó, con em thương binh liệt sĩ
- Tặng 100% học phí khóa học tiếp theo cho 3 học viên xuất sắc nhất lớp

Thông tin được cung cấp bởi: 

Cơ sở 1: Số 365 Phố Vọng - Đồng Tâm - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Cơ sở 2:  Số 44 Trần Vĩ ( Lê Đức Thọ Kéo Dài ) - Mai Dịch - Cầu Giấy - Hà Nội 
Cơ sở 3: Số 54 Ngụy Như Kon Tum - Thanh Xuân - Hà Nội
Cơ sở 4: Số 491B Nguyễn Văn Cừ - Long Biên - Hà Nội
Email:  trungtamtienghansofl@gmail.com
Điện thoại: (84-4) 62 921 082 Hoặc: (84-4) 0964 66 12 88
website : http://trungtamtienghan.edu.vn/

Các tin khác