Đang thực hiện

​​Những tục ngữ thường dùng của người Hàn Quốc ( phần 2)

Thời gian đăng: 19/01/2016 14:26
Không còn xa lạ gì khi các bạn đã tiếp xúc với những câu tục ngữ thường dùng của người Hàn Quốc ở phần 1 rùi phải không? Hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục đến với phần 2 nào!
Những câu tục ngữ thường dùng trong gia đình người hàn
Những câu tục ngữ thường dùng trong gia đình người hàn
Để không phụ tấm " chân tình " của các bạn đã dành cho trung tâm , hôm nay chúng tôi đã tổng hợp và chia sẽ tiết phần 2 cũng là phần cuối của các câu tục ngữ tiếng Hàn thông dụng nhất mà người học nên biết . Hãy bớt chút thời gian học và ghi chép cẩn thận làm tài liệu tham khảo nhé .
1. 일석이초 (il-so-ki-shô) : Nhất cữ lưỡng tiện /Một mũi tên trúng hai đích
2. 싼 게 비지떡 (s'an-kê-pi-chi-t'oc) : Tiền nào của nấy
3.가까운 이웃 먼 친척보다 낫다 (ka-k'a-un i-ut mon shin-shoc-pô-ta nat-tà) : Bà con xa không bằng láng giếng gần
4. 금강산도 식후경 (kưm-kang-san-tô sic-hu-kyong) : Có thực mới vực được đạo
5.좋은 약은 입에 쓰다 (chô-ưn ya-kưn i-pê s'ư-tà) : Thuốc đắng giã tật
6. 아니 땐 굴뚝에 연기나랴 (a-ni t'en kul-t'u-kê yon-ki-na-rya) : Không có lửa làm sao có khói
7. 종로에서 빰 맞고 한강에 가서 화풀이 한다 (chông-rô-ê-so p'am mat-kô han-kang-ê ka-so hoa-phu-li han-tà) : Giận cá chém thớt
8. 소 잃고 외양간 고친다 (sô il-kô uê-yang-kan kô-shin-tà) : Mất bò mới lo làm chuồng
9. 발밑에 물이 차다 (pal-mi-shê mu-li sha-tà) : Nước đến chân mới nhảy
10. 누워서 떡먹기다 (nu-ua-so toc-moc-ki-tà) : Dễ như trở bàn tay
11. 남에 떡이 커 보인다 (na-mê t'o-ki kho pô-in-tà) : Đứng núi này trông núi nọ
12. 칼 든 놈은 칼로 망한다 (khal tưn nô-mưn khal-lô mang-han-tà) : Chơi dao có ngày đứt tay
13. 호랑이 꿀에 가야 호랑이새끼를 잡는다 (hô-rang-i ku-lê ka-ya hô-rang-i-se-k'i-rưl chap-nưn-tà) : Có vào hang cọp mới bắt được cọp
14. 비 온 뒤에 땅이 굳어진다(pi ôn tuy-ê tang-i ku-to-chin-tà) : Sau cơn mưa trời lại sáng
15. 뚝배가 보다 장맛이다 (t'uc-pe-ka pô-ta chang-ma-si-tà) : Tốt gỗ hơn tốt nước sơn
16. 어르고 빰치기 (o-rư-kô p'am-shi-ki) : Vừa đánh vừa xoa
17. 달걀로 바위 치기 (tal-kyal-rô pa-uy shi-ki) : Trứng trọi đá
18. 백번 듣는 것보다 한 번 보는 것이 낮다 (pec-pon tưt-nưn kot-pô-ta han pon pô-nưn ko-si nat-tà) : Trăm nghe không bằng mắt thấy
19. 불운은 물려서 온다(pu-lu-nưn mu-lyo-sp ôn-tà) : Họa vô đơn chí
20. 하룻강아지 범 무서운 줄 모른다(ha-rut-kang-a-chi pom mu-so-un chul mô-rưn-tà) : Điếc không sợ súng
 
Xem thêm: thông tin tiếng hàn xuất khẩu lao động mới nhất
Xem thêm: thông tin tiếng hàn xuất khẩu lao động mới nhất
21. 긁어 부스럼(kư-lo pu-sư-rom) : gãi đúng tổ kiến lửa
22. 사공이 많으면 배가 산으로 간다(sakông-i ma-nư-myon pe-ka sa-nư-rô kan-tà) : Lắm thấy nhiều ma
23. 타는 불에 부채질하다(tha-nưn pu-lê pu-she-chil-ha-tà) : Đổ thêm dầu vào lửa
24. 티끌 모아 태산(thi-k'ưl mô-a the-san) : Kiến tha lâu đầy tổ
25. 기 위해 사는 것이라기보다 살기 위해 먹는다 (ki uy-je sa-nưn ko-si-ra-ki-p6-ta sal-ki uy-he moc-nưn-tà) : ăn để mà sống chứ không phải sống để mà ăn
26. 필요는 발명의 어머니 (공하면 통한다 ) (phi-lyô-nưn pal-myong-ê o-mo-ni) : Cái khó ló cái khôn
27. 그 아버지에 그 자식(kư a-po-chi-ê kư cha-sic)  : Cha nào con nấy
28. 하지 않느니 보다는 늦어도 하는 편이 낫다(ha-chi an-nư-ni pô-ta-nưn nư-cho-tô ha-nưn phyo-ni nat-tà) : Chậm còn hơn không
29. 뜻이 있는 곳에 길이 있다(t'ư-si it-nưn kô-sê ki-li-it-tà) : Có chí thì nên
30 .하나를 주면 열을 달라고 한다 (ha-na-rưl chu-myon yon yo-lưl ta-la-kô han-tà) : Được đằng chân lân đằng đầu
31. 피는 물보다 진하다 (phi-nưn mul-pô-ta chin-ha-tà) : Một giọt máu đào hơn ao nước lã
32. <잔>바람이 모여 폭풍으로 변한다 (티끌 모아 태산 ) : Góp gió thành bão
33. 불운은 몰려서 온다 (pul-u-nưn môl-lyo-so ôn-tà) : Họa vô đơn chí
34. 이론은 실제 상황이 따라야 한다 (i-rô-nưn sil-chê sang-hoang-i t'a-ra-ya han-tà) : Học đi đôi với hành
35. 바다 밑에서 손을 더듬어 바늘을 찾다 (거의 불가능함을 나타냄 )(pa-ta mi-thê-so sô-nưl to-tư-mi pa-nư-lưl shat-tà) : Mò kim đáy biển
36. 몸은 떨어져 있으나 마음은 가까이 있다(mô-mưn t'o-lo-chyo i-sư-na ma-ư-mưn ka-'ka-i it-tà) : Người xa nhưng long không xa
37. 타는듯이 덥다 (찌는 더위 )(tha-nưn-tư-si top-tà) : Nóng như lửa đốt
38. 예방이 가장 좋은 치료이다 (yê-pang-i ka-chang chô-ưn shi-ryô-i-tà) : Phòng bệnh hơn chữa bệnh
39. 시간은 돈이다 (시간은 금이다 )(si-ka-nưn tô-ni-tà) : Thời gian là vàng 
Cùng học thêm những câu tục ngữ thường dùng của người hàn và những từ vựng tiếng Hàn thông dụng khác mà trung tâm Tiếng Hàn SOFL đã chia sẽ để nâng cao trình độ tiếng Hàn của mình nhé . Chúc các bạn học tốt . Trân Trọng!

Thông tin được cung cấp bởi: 

Cơ sở 1: Số 365 Phố Vọng - Đồng Tâm - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Cơ sở 2:  Số 44 Trần Vĩ ( Lê Đức Thọ Kéo Dài ) - Mai Dịch - Cầu Giấy - Hà Nội 
Cơ sở 3: Số 54 Ngụy Như Kon Tum - Thanh Xuân - Hà Nội
Cơ sở 4: Số 491B Nguyễn Văn Cừ - Long Biên - Hà Nội
Email:  trungtamtienghansofl@gmail.com
Điện thoại: (84-4) 62 921 082 Hoặc: (84-4) 0964 66 12 88
website : http://trungtamtienghan.edu.vn/

Các tin khác