Đang thực hiện

Số trong tiếng hàn.

Thời gian đăng: 10/10/2015 11:10
Nếu như bảng chữ cái tiếng Hàn chỉ có một (hangeul) thì số trong tiếng hàn, bộ số đếm tiếng hàn lại được chia làm hai bộ số đó là  số đếm thuần hànsố điếm Hán Hàn đấy nhé .
Tuy có hai bộ số nhưng người Hàn Quốc lại sử dụng chúng song song đồng thời, nhưng điều cần chú ý là việc sử dụng 
từng bộ số phụ thuộc vào từng đối tượng đang giao tiếp đối tượng đang nhắc tới đè cập tới mà họ sẽ dùng loại số nào. Các bạn có thể tham khao thêm các tai liệu tiếng hàn sơ cấp 1 để tìm hiểu rõ hơn nhé.
 Học số đếm trong tiếng Hàn ra sao?
Học tiếng hàn qua hệ thống học tiếng hàn trực tuyến

Cách dùng số đếm trong tiếng Hàn như sau: 

- Số đém thuần hàn: dùng trong việc chỉ thời gian, tuổi tác trong đếm số lượng nhỏ.
-Số đếm Hán Hàn: dùng trong việc đọc và viết số điện thoại, số nhà số phòng và số lượng lớn.hay đè cập tới một lương đã định. 
 Nhưng lưu ý từ một trăm trở đi thì số đếm Hán Hàn và số đếm thuần hàn được sử dụng và đếm như nhau và cách đọc của chúng khác nhau khi chúng đi với từng đơn vị.Cách đọc số của tiếng hàn giống cách đọc của tiếng trung và tiếng nhật . Để đọc chính xác các bạn cũng có thể tham khảo thêm các video tiếng hàn
 Số đếm trong tiếng Hàn
Số đếm trong tiếng Hàn​.
+ Số đếm Hán Hàn
0  (공) 
1  일 (하나)                                    il (hana) 
2  이 (둘)                                          ee (tul) 
3  삼 (셋)                                           sam (set) 
4 사 (넷)                                           sa (net) 
5 오 (다섯)                                       o (taseot) 
6 육 (여섯)                                       yuk (yeoseot) 
7 칠 (일곱)                                       chil (ilgop) 
8 팔 (여덟)                                       pal 
(yeodeol) 
9 구 (아홉)                                       ku (ahop) 
10 십 (열)                                         sip (yeol) 
11 십일 (열하나)                              sip-il (yol-hana) 
12 십이 (열둘)                                  sip-ee (yeol-tul) 
13 십삼 (열셋)                                  sip-sam (yeol-set) 
14 십사 (열넷)                                  sip-sa (yeol-net) 
15 십오 (열다섯)                              sip-o (yeol-taseot) 
16 십육 (열여섯)                              sim-yuk (yeol-yeoseot) 
17 십칠 (열일곱)                              sip-chil (yeol-ilkop) 
18 십팔 (열여덟)                              sip pal (yeol-yeodeol) 
19 십구 (열아홉)                              sip-ku (yeol-ahop) 
20 이십 (스물)                                 ee-sip (seumul) 
30 삼십 (서른)                                   sam-sip (seoreun) 
40 사십 (마흔)                                   sa-sip (maheun) 
50 오십 (쉰)                                       o-sip (shwin) 
60 육십 (예순)                                   yuk-sip (yesun) 
70 칠십 (이른)                                   chil-sip (ireun) 
80 팔십 (여든)                                    pal-sip (yeodeun) 
90 구십 (아흔)                                    Ku-sip (aheun) 
+ Số đếm Thuần Hàn
한나 (한)
둘 (두)
셋 (세)
넷 (네)
다섯
여섯
일곱
여덟
아홉

열한나 (열한): 
스물 (스무): 20
서른: 30
마흔: 40
쉰: 50
여순: 60
일흔: 70
여든: 80
아흔: 90

+ Từ một trăm hai hệ số được dùng giống nhau:
100 백                                                 baek
200 이백                                              ee-baek 
1,000 천                                              cheon 
10,000 만                                             man 
100,000 십만                                       sip-man 
1,000,000 백만                                    baek-man 
100,000,000 억                                    eok
 Cùng học tiếng hàn hiệu quả với trung tâm tiếng Hàn Sofl . Chúc các bạn học tốt !!!

Thông tin được cung cấp bởi: 

Cơ sở 1: Số 365 Phố Vọng - Đồng Tâm - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Cơ sở 2:  Số 44 Trần Vĩ ( Lê Đức Thọ Kéo Dài ) - Mai Dịch - Cầu Giấy - Hà Nội 
Cơ sở 3: Số 54 Ngụy Như Kon Tum - Thanh Xuân - Hà Nội
Cơ sở 4: Số 491B Nguyễn Văn Cừ - Long Biên - Hà Nội
Email:  trungtamtienghansofl@gmail.com
Điện thoại: (84-4) 62 921 082 Hoặc: (84-4) 0964 66 12 88
website : http://trungtamtienghan.edu.vn/

Các tin khác