Đang thực hiện

Tiết lộ 9 cách phát âm tiếng Hàn chuẩn như người bản ngữ từ A đến Z

Thời gian đăng: 01/08/2017 10:47

Ngày hôm nay, Trung tâm tiếng Hàn SOFL sẽ giới thiệu đến các bạn 9 cách phát âm tiếng Hàn chuẩn như người bản xứ trong bài viết dưới đây.

Làm sao để phát âm tiếng hàn chuẩn
Làm sao để phát âm tiếng hàn chuẩn

Sau khi học thuộc bảng chữ cái tiếng Hàn, việc tiếp theo chúng ta cần làm là học cách đọc và cách ghép vần tiếng Hàn. Điều này khá đơn giản, tuy nhiên bạn cũng không được lơ là chủ quan vì phần kiến thức này vô cùng quan trọng, quyết định đến khả năng nói và viết chuẩn của bạn sau này. Hãy cùng tìm hiểu những cách phát âm chuẩn sau đây nhé.

1. Cách phát âm tiếng Hàn chuẩn bằng nối âm hóa- 연음화

Khi âm tiết thứ nhất kết thúc là batchim và âm tiết thứ hai bắt đầu là phụ âm câm thì chúng ta có받침+모음

Ví dụ:

집에 /jip-ê/  => 지베 /ji-bê/

이름이 /I-reum-i/ => 이르미 /I-reu-mi/

일이 /il-i/ => 이리 /I-ri/

Nếu âm tiết thứ nhất kết thúc là batchim ghép và âm tiết thứ hai bắt đầu là phụ âm câm thì겹받침 + 모음

Ví dụ:

읽어요 /il-o-yo/=> 일거요 /il-go-yo/

앉아요 /an-a-yo/=> 안자요 /an-ja-yo/

2: Cách phát âm tiếng Hàn chuẩn với trọng âm hóa 경음화

Khi âm tiết thứ nhất kết thức bằng batchimㄱ,ㄷ,ㅂ,ㄴ,ㄹ,ㅁ,ㅇ và âm tiết thứ hai bắt đầu là phụ âmㄱ,ㄷ,ㅂ,ㅅ,ㅈ thì chúng ta sẽ đọc âm tiết thứ hai làㄲ,ㄸ,ㅃ,ㅆ,ㅉ

Ví dụ” 식당 /sic-tang/ => 식땅 /sic-ttang/

읽고 /il-go/ =>일꼬 /il-kko/

3: Cách phát âm tiếng Hàn chuẩn với biến âm자음 동화

Khi âm tiết đầu kết thức là phụ âmㄱ, còn âm thứ hai bắt đầu bằngㄴ,ㅁ thì đuôi chữ sẽ đọc làㅇ(받침 ㄱ+ ㄴ,ㅁ => ㅇ)

Ví dụ:

한국말 /han-guk-mal/ => 한궁말/han-gung-mal/

외숙모 /ue-suk-mo/=> 외숭모 /ue-sung-mo/

먹는다 /mok-neun-ta/ => 멍는다 /mong-neun-ta/

Khi âm tiết đầu tiên kết thúc là phụ âm ㄷ và âm tiết thứ hai bắt đầu là  phụ âm ㄴ thì 받침 ㄷ+ㄴ=>ㄴ

Ví dụ:

믿는다 /mit-neun-ta/ => 민는다/min-neun-ta/

받는다 /bat-neun-ta/=> 반는다 /ban-neun-ta/

Khi âm tiết đầu tiên tận cùng là phụ âmㅂ và âm thứ hai bắt đầu làㄴ thì받침 ㅂ+ㄴ => ㅁ

Ví dụ:

입맛/ip-mat/=> 임맛/im-mat/

집는다/jip neun-ta/=> 짐는다 /jim-neun-ta/

Khi âm tiết đầu tiên tận cùng làㅇ,ㅁ và âm thứ hai bắt đầuㄹ thì받침 ㅇ,ㅁ+ ㄹ=> ㄴ

Ví dụ: 음력/eum-lyeok/ => 음녁 /eum-nyeok/

종로/jong-lo/ => 종노 /jong-no/

Khi âm tiết thứ nhất tận cùng là  ㄱ,ㅂ âm tiết thứ 2 bắt đầu là  ㄹ thì âm tiết đầu tiên đọc thành ㅇ,ㅁ âm tiết thứ hai đọc thành ㄴ

Ví dụ:

급료 /geup-lyo/=> 금뇨 /geum-nyo/ ( lương bổng)

압력 /ap-lyeok/ => 암녁 /am-nyeok/ (áp lực)

백리/baek-li/ => 뱅니/baeng-ni/

4. Cách phát âm tiếng Hàn chuẩn với quy tắc nhũ âm hóa유음화

Âm tiết đầu tiên tận cùng làㄴ,ㄹ, âm thứ hai bắt đầu làㄹ thì받침 ㄴ,ㄹ+ㄹ => ㄹ

Ví dụ:

편리하다/pyeon-li-ha-ta/ => 펼리하다 /pyeol-li-ha-ta/

권리/kwon-li/ => 궐리 /kwol-li/

5. Quy tắc âm vòm hóa 고개 음화

Âm tiết đầu tiên kết thúc làㄷ,ㅌ, âm tiết thứ hai có nguyên âm이 thì받침 ㄷ,ㅌ +ㅣ => ㅈ,ㅊ

Ví dụ:

같이/gat-i/=> 가치/ga-chi/

닫히다 /tat-hi-ta/ => 다지다 /ta-ji-ta/

붙이다 /but-i-ta/ => 부치다 /bu-chi-ta/

6 Quy tắc giản lượt "ㅎ" 탈락

Âm tiết đầu kết thúc làㅎ, âm thứ hai bắt đầu là phụ âm câmㅇ thì받침 ㅎ+ 모음 => "ㅎ" 탈락

Ví dụ:

좋아요 /jong-a-yo/ => 조아요/jo-a-yo/

놓아요/noh-a-yo/=> 노아요 /no-a-yo/

넣어요/neoh-o-yo/ => 너어요/no-o-yo/

Học tiếng Hàn trực tuyến lần đầu tại Việt Nam
Học tiếng Hàn trực tuyến lần đầu tại Việt Nam

7 Quy tắc âm bật hơi격음화

Khi âm tiết thứ nhất tận cùng bởi phụ âm ㄱ,ㄷ âm tiết thứ hai bắt đầu là ㅎ thì âm tiết thứ hai sẽ được đọc thành ㅋ,ㅌ

Ví dụ:

축하 /chuk-ha/ => 추카 /chu-ka/

까맣다 /ka-ma-ta. => 까마타 /ka-ma-tha/

8 Quy tắc phát âm "의" 발음

Nguyên âm의 (ưi) bắt đầu âm tiết đầu tiên sẽ độc thành /ưi/

의자 /ưi ja/ => 의자 /ưi-ja/

nguyên âm "의" ở vị trí âm tiết thứ hai sẽ được đọc thành "이" /i/

Ví dụ:

주의 /ju-ưi/=> 주이 /ju-i/

동의/tong-ưi/=> 동이 /tong-i/

Trợ từ sở hữu "의" sẽ được đọc thành "에" /e/

아기의 밥 /a-gi-ưi-bap/=> 아기에 밥 /a-gi-e-bap/

언니의 가방 /on-ni-ưi-ga-bang/=> 언니에 가방 /on-ni-e-ga-bang/

Nếu 의 đi kèm phụ âm thì sẽ đọc thành "이" /i/

Ví dụ: 희망 /hưi-mang/ => 히망 /hi-mang/

9. Quy tắc nhấn trọng âm

Âm tiết thứ nhất kết thúc bởi nguyên âm, âm tiết thứ 2 bắt đầu là phụ âm kép sauㄲ, ㄸ, ㅃ, ㅆ, ㅉ thì chúng ta sẽ đọc xuống giọng ở âm tiết đầu và nhấn trọng âm ở âm tiết thứ hai.

예쁘다 /,ye-‘peu-ta/

바빠요  /,ba-‘pa-yo/

아빠 /,a-‘pa/

Trên đây là tổng hợp 9 cách phát âm tiếng Hàn chuẩnTrung tâm Hàn ngữ SOFL muốn chia sẻ đến các bạn. Chúc các bạn thành công!

Thông tin được cung cấp bởi: 

Cơ sở 1: Số 365 Phố Vọng - Đồng Tâm - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Cơ sở 2:  Số 44 Trần Vĩ ( Lê Đức Thọ Kéo Dài ) - Mai Dịch - Cầu Giấy - Hà Nội 
Cơ sở 3: Số 54 Ngụy Như Kon Tum - Thanh Xuân - Hà Nội
Cơ sở 4: Số 491B Nguyễn Văn Cừ - Long Biên - Hà Nội
Email:  trungtamtienghansofl@gmail.com
Điện thoại: (84-4) 62 921 082 Hoặc: (84-4) 0964 66 12 88
website : http://trungtamtienghan.edu.vn/

Các tin khác