Đang thực hiện

Từ vựng tiếng Hàn chuyên ngành Kinh tế

Thời gian đăng: 17/12/2015 15:47
Bên cạnh nắm vững kho từ vựng cơ bản, Trung tâm Tiếng Hàn SOFL khuyên các bạn bổ sung bên mình cuốn sổ về Từ vựng tiếng Hàn chuyên ngành, để có thể làm chủ được ngôn ngữ Hàn.  Sau đây là bài học về từ vựng tiếng Hàn chuyên ngành Kinh tế, mời các bạn cùng theo dõi nhé!
Ghi chép lại từ vựng tiếng hàn khi học.
Ghi chép lại từ vựng tiếng hàn khi học.
Tiền mặt 현금
Tiền VN 베트남 현금
Ngoại tệ 외환
Vàng bạc, đá quý, kim khí quý 금, 은, 부석…
Tiền gửi ngân hàng 예금
Tiền đang chuyển 송금중
Đầu tư chứng khoán ngắn hạn 단기증권투자
Cổ phiếu 주권
Trái phiếu, tín phiếu, kỳ phiếu 채권, 신용장, 약속어음
Đầu tư ngắn hạn khác 다른 단기투자
Tiền gửi có kỳ hạn 기한예금
Đầu tư ngắn hạn 단기투자
Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 단기투자평가충담금
Phải thu của khách hàng 거래처 채권
Thuế VAT được khấu trừ 공제 된 부가세 (VAT) 
Thuế VAt được khấu trừ của hàng hóa và dịch vụ 상품 및 서비스의 공제 된 부가세 (VAT)
Thuế VAt được khấu trừ của tài sản cố định 고정자산의 공제 된 부가세 (VAT)
Phải thu nội bộ 내부채권
Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc 산하회사의 자본금
Phải thu khác 기타 채권
Dự phòng giảm thu khó đòi 대손평가충담금
Tạm ứng 선급금
Chi phí trả trước ( ngắn hạn) 선급 비용 (단기)
Thế chấp, ký quỹ, ký cược ngắn hạn 단기보증금
Hàng mua đang trên đường 미착자신
Nguyên vật liệu 재원
Công cụ dụng cụ 공구와 기구
Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang 재공품
Thành phẩm 제품
Hàng hóa 상품
Giá mua hàng hóa 상품
Chi phí thu mua hàng hóa 상품매입부대비용
Hàng hóa bất động sản 부동산 상품
Hàng gửi đi bán 적송품
Hàng hóa kho báo thuế 위탁상품
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 재고상품대손충담금
Xem thêm: Học từ vựng tiếng hàn qua tiếng hàn trực tuyến tại SOFL
Xem thêm: Học từ vựng tiếng hàn qua tiếng hàn trực tuyến tại SOFL
Chi phí sự nghiệp 사업 경
Chi Phí sự nghiệp năm trước 작년에 사업 경비
Chi Phí sự nghiệp năm nay 온해에 사업 경비
TSCĐ hữu hình 유형 고정 재산
Nhà, vật kiến trúc 건물 및 토지
Máy móc, thiết bị 기계장치
Phương tiện vận tải, truyển dẫn 차량운반기
Thiết bị, dụng cụ quản lý 비품
Cây lâu năm, súc vật làm việc& cho sp 수목, 원예
TSCĐ khác 기타 유형 고정 재산
TSCĐ thuê tài chính 금융리스
TSCĐ vô hình 무향자산
Quyền sử dụng đất 토지사용권
Quyền phát hành 창업비
Bản quyền, bằng sáng chế 저작권
Nhãn hiệu hàng hóa 상표권
Phần mềm máy vi tính 소프트웨어
Giấy phép và giấp phép nhượng quyền 특허권
TSCĐ vô hình khác 기타 무향자산
Tài sản dài hạn 비용동자산
Hao mòn TSCĐ 고정자산감가상각비
Hao mòn TSCĐ hữu hình 유형자산감가상각비
Hao mòn TSCĐ thuê tài chính 리스자산 자산감가상각비
Hao mòn TSCĐ vô hình 무형자산 자산감가상각비
Hao mòn bất động sản đầu tư 부동산 투자 감가상각비
Bất động sản đầu tư 부동산 투자
Trên đây là những kinh nghiệm học từ vựng tiếng hàn chủ đề kinh tế của trung tâm tiếng hàn SOFL, hy vọng những kinh nghiệm trên có thể giúp các bạn có cho mình thêm vốn từ vựng tiếng hàn vào bộ từ vựng tiếng hàn của bản thân. Chúc các bạn học tốt!

Thông tin được cung cấp bởi: 

Cơ sở 1: Số 365 Phố Vọng - Đồng Tâm - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Cơ sở 2:  Số 44 Trần Vĩ ( Lê Đức Thọ Kéo Dài ) - Mai Dịch - Cầu Giấy - Hà Nội 
Cơ sở 3: Số 54 Ngụy Như Kon Tum - Thanh Xuân - Hà Nội
Cơ sở 4: Số 491B Nguyễn Văn Cừ - Long Biên - Hà Nội
Email:  trungtamtienghansofl@gmail.com
Điện thoại: (84-4) 62 921 082 Hoặc: (84-4) 0964 66 12 88
website : http://trungtamtienghan.edu.vn/

Các tin khác