Đang thực hiện

Khai giảng lớp học tiếng Hàn cấp tốc - tháng 1

Thời gian đăng: 05/01/2016 15:41
Trung tâm tiếng Hàn SOFL xin trân trọng giới thiệu tới các bạn học viên lịch khai giảng lớp học tiếng Hàn cấp tốc - tháng 1 dành cho các học viên muốn học tiếng Hàn tối ưu trong khoảng thời gian ngắn nhất .
Lớp học tiếng hàn cấp tốc
Lớp học tiếng hàn cấp tốc
Đến với khóa học các bạn sẽ được tiếp xúc với đội ngũ giảng viên cả Việt Nam và Hàn Quốc chuyên nghiệp có nhiều năm kinh nghiệm trong nghề , chương trình đào tạo với những đặc thù cơ bản khác với các khóa học thông thường .
Do cường độ học tập và tiếp xúc với ngôn ngữ Hàn là rất nhiều và liên tục, do đó các học viên sẽ được hướng dẫn tham khảo những phương pháp học tập phù hợp và chọn lọc, để các bạn có thể theo kịp tiến trình khóa học một cách dễ dàng và ít áp lực nhất.  Mời các bạn bớt chút thời gian theo dõi bài viết dưới đây để tìm hiểu chi tiết nhé .

1. Đối tượng học :

- Học viên mới học tiếng Hàn, học viên đã học nhưng chưa nắm vững tiếng Hàn cơ bản.
- Học viên có nhu cầu đào tạo chuyên sâu về tiếng Hàn trong một thời gian ngắn.
- Học viên sắp du học/ tu nghiệp sinh tại Hàn Quốc.
Xem thêm: Thông tin tiếng hàn xuất khẩu lao động mới nhất
Xem thêm: Thông tin tiếng hàn xuất khẩu lao động mới nhất

2. Nội dung giảng dạy :

- Khóa học sơ cấp cấp tốc: Chia thành các lớp phân theo trình độ: lớp học tiếng Hàn cấp tốc sơ cấp 1, sơ cấp 2 và sơ cấp 3.
- Khóa học trung cấp cấp tốc: Với các lớp trung cấp cấp tốc 1 và trung cấp cấp tốc 2.
- Sử dụng giáo trình tiếng Hàn tổng hợp ( giáo trình chuẩn tiếng Hàn dành cho người Việt) kết hợp với giáo trình do trung tâm biên soạn.
- Sau khóa học trung tâm đảm bảo các bạn sẽ giao tiếp những mẫu chuyện, câu giao tiếp hàng ngày, từ vựng,....thành thạo như người bản xứ.
Ngoài ra trung tâm còn thường xuyên tổ chức các hoạt động ngoại khóa như thi nói tiếng Hàn, kể chuyện tiếng Hàn,... để giúp học viên nâng cao trình độ giao tiếp của mình.

3. Lịch khai giảng :

LỊCH KHAI GIẢNG DỰ KIẾN CƠ SỞ PHỐ VỌNG - HAI BÀ TRƯNG 
Khóa học sơ cấp:
Khóa học Mã lớp Thời gian Buổi học Ngày khai
giảng
Số Buổi  Học phí
 Tiếng Hàn cấp tốc
 sơ cấp 1
 CT1.10 14h00 - 17h00  Thứ 2-3
-4-5-6

07/01/2016
 
20 1.600.000
 CT1.11 18h - 21h   Thứ 2-3
-4-5-6
08/01/2016   20
1.600.000
 
CT1.13 8h - 11h Thứ 2-3-4-5-6 13/01/2016  20
1.600.000
 
 Tiếng Hàn cấp tốc
 sơ cấp 2
CT2.3 14h30 - 17h30 Thứ 2-3-4-5-6 12/01/2016    20
1.800.000
 
CT2.4 18h - 21h   Thứ 2-3-4-5-6 15/01/2016  20
1.800.000
 
CT2.5
 
8h - 11h Thứ 2-3-4-5-6 20/01/2016   20
1.800.000
 
CT2.6
 
18h30  - 21h 30 Thứ 2-3-4-5-6 14/01/2016    20
1.800.000
 
Tiếng Hàn cấp tốc
Sơ cấp 3
CT3.3 14h30 - 17h30 Thứ 2-3-4-5-6 08/01/2016    20
2.200.000
 
CT3.4
 
18h - 21h   Thứ 2-3-4-5-6 11/01/2016    20
2.200.000
 
CT3.5 8h - 11h Thứ 2-3-4-5-6 14/01/2016   20
2.200.000
 
Khóa học trung cấp:
Khóa học Mã lớp Thời gian Buổi học Ngày khai
giảng
Số Buổi  Học phí
 Tiếng Hàn cấp tốc
 Trung cấp 1

 CTTC1.6
 
14h30 - 17h30 Thứ 2-3-4-5-6 08/01/2016   20 2.600.000
CTTC1.7 18h - 21h  Thứ 2-3-4-5-6 11/01/2016   20
2.600.000
 
CTTC1.8 8h - 11h Thứ 2-3-4-5-6 07/01/2016   20
2.600.000
 
 Tiếng Hàn cấp tốc
 Trung cấp 2
CTTC2.6 14h30 - 17h30 Thứ 2-3-4-5-6 14/01/2016    20
3.000.000
 
CTTC2.7 18h - 21h   Thứ 2-3-4-5-6 18/01/2016    20
3.000.000
 
CTTC2.8 8h - 11h Thứ 2-3-4-5-6 15/01/2016    20
3.000.000
 
CTTC2.9 18h30  - 21h 30 Thứ 2-3-4-5-6 13/01/2016    20
3.000.000
 
LỊCH KHAI GIẢNG DỰ KIẾN CƠ SỞ LÊ ĐỨC THỌ - CẦU GIẤY
Khóa học sơ cấp:
Khóa học Mã lớp Thời gian Buổi học Ngày khai
giảng
Số Buổi  Học phí
 Tiếng Hàn cấp tốc
 sơ cấp 1
 CT1.30 14h30 - 17h30 Thứ 2-3-4-5-6
20/01/2016  
 
20 1.600.000
 CT1.22 18h - 21h   Thứ 2-3-4-5-6 12/01/2016 20
1.600.000
 
CT1.35 8h - 11h Thứ 2-3-4-5-6 14/01/2016 20
1.600.000
 
 Tiếng Hàn cấp tốc
 sơ cấp 2
CT2.18 14h30 - 17h30 Thứ 2-3-4-5-6 13/01/2016   20
1.800.000
 
CT2.5
 
8h - 11h Thứ 2-3-4-5-6 05/01/2016  20
1.800.000
 
CT2.6
 
18h30  - 21h 30 Thứ 2-3-4-5-6 09/01/2015   20
1.800.000
 
Tiếng Hàn cấp tốc
Sơ cấp 3
CT3.4 18h - 21h   Thứ 2-3-4-5-6 13/01/2016  20
2.200.000
 
CT3.5 8h - 11h Thứ 2-3-4-5-6 15/01/2016   20
2.200.000
 
Khóa học trung cấp:
Khóa học Mã lớp Thời gian Buổi học Ngày khai
giảng
Số Buổi  Học phí
 Tiếng Hàn cấp tốc
 Trung cấp 1

 CTTC1.6
 
14h30 - 17h30  Thứ 2-3-4-5-6 11/01/2016  20 2.600.000
CTTC1.7 18h - 21h   Thứ 2-3-4-5-6 13/01/2016  20
2.600.000
 
CTTC1.8 8h - 11h Thứ 2-3-4-5-6 15/01/2016  20
2.600.000
 
 Tiếng Hàn cấp tốc
 Trung cấp 2
CTTC2.6 14h30 - 17h30 Thứ 2-3-4-5-6 19/01/2016 20
3.000.000
 
CTTC2.7 18h - 21h   Thứ 2-3-4-5-6 20/01/2016  20
3.000.000
 
CTTC2.8 8h - 11h Thứ 2-3-4-5-6 12/01/2016   20
3.000.000
 
CTTC2.9 18h30  - 21h 30 Thứ 2-3-4-5-6 19/01/2016   20
3.000.000
 
LỊCH KHAI GIẢNG DỰ KIẾN CƠ SỞ THANH XUÂN - HÀ ĐÔNG
Khóa học sơ cấp:
Khóa học Mã lớp Thời gian Buổi học Ngày khai
giảng
Số Buổi  Học phí
 Tiếng Hàn cấp tốc
 sơ cấp 1
 CT1.10 14h30 - 17h30  Thứ 2-3-4-5-6
14/01/2016  
 
20 1.600.000
 CT1.12 18h - 21h  Thứ 2-3-4-5-6 22/01/2016   20
1.600.000
 
CT1.8 8h - 11h Thứ 2-3-4-5-6 20/01/2016  20
1.600.000
 
 Tiếng Hàn cấp tốc
 sơ cấp 2
CT2.3 14h30 - 17h30 Thứ 2-3-4-5-6 18/01/2016   20
1.800.000
 
CT2.4 18h - 21h   Thứ 2-3-4-5-6 19/01/2016   20
1.800.000
 
CT2.5
 
8h - 11h Thứ 2-3-4-5-6 27/01/2016    20
1.800.000
 
CT2.6
 
18h30  - 21h 30 Thứ 2-3-4-5-6 21/01/2016    20
1.800.000
 
Tiếng Hàn cấp tốc
Sơ cấp 3
CT3.3 14h30 - 17h30 Thứ 2-3-4-5-6 15/01/2016    20
2.200.000
 
CT3.4
 
18h - 21h   Thứ 2-3-4-5-6 14/01/2016  20
2.200.000
 
CT3.5 8h - 11h Thứ 2-3-4-5-6 18/01/2016   20
2.200.000
 
Khóa học trung cấp:
Khóa học Mã lớp Thời gian Buổi học Ngày khai
giảng
Số Buổi  Học phí
 Tiếng Hàn cấp tốc
 Trung cấp 1

 CTTC1.6
 
14h30 - 17h30 Thứ 2-3-4-5-6 06/01/2016   20 2.600.000
CTTC1.7 18h - 21h  Thứ 2-3-4-5-6 08/01/2016   20
2.600.000
 
CTTC1.8 8h - 11h Thứ 2-3-4-5-6 12/01/2016  20
2.600.000
 
 Tiếng Hàn cấp tốc
 Trung cấp 2
CTTC2.6 14h30 - 17h30 Thứ 2-3-4-5-6 11/01/2016    20
3.000.000
 
CTTC2.7 18h - 21h   Thứ 2-3-4-5-6 14/01/2016   20
3.000.000
 
CTTC2.8 8h - 11h Thứ 2-3-4-5-6 05/01/2016    20
3.000.000
 
CTTC2.9 18h30  - 21h 30 Thứ 2-3-4-5-6 12/01/2016    20
3.000.000
Trung tâm còn dành nhiều ưu đãi đặc biệt như:
- Giảm 5% học phí, tặng giáo trình cho học viên đăng ký học đầu tiên trong tháng 1.
- Giảm tiếp 5% cho nhóm có 3 bạn đăng ký học trở nên.
Trên đây là những thông tin về lịch khai giảng các lớp học tiếng hàn cấp tốc của trung tâm tiếng hàn SOFL, mong rằng với những thông tin trên có thể giúp các bạn có cho bản thân những lịch học phù hợp nhất với bản thân.

Thông tin được cung cấp bởi: 

Cơ sở 1: Số 365 Phố Vọng - Đồng Tâm - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Cơ sở 2:  Số 44 Trần Vĩ ( Lê Đức Thọ Kéo Dài ) - Mai Dịch - Cầu Giấy - Hà Nội 
Cơ sở 3: Số 54 Ngụy Như Kon Tum - Thanh Xuân - Hà Nội
Cơ sở 4: Số 491B Nguyễn Văn Cừ - Long Biên - Hà Nội
Email:  trungtamtienghansofl@gmail.com
Điện thoại: (84-4) 62 921 082 Hoặc: (84-4) 0964 66 12 88
website : http://trungtamtienghan.edu.vn/

Các tin khác