Đang thực hiện

Khai giảng lớp học tiếng Hàn cấp tốc - tháng 11

Thời gian đăng: 03/11/2015 11:28
Trung tâm Tiếng Hàn SOFL là trung tâm dạy tiếng Hàn số 1 Hà Nội và chúng tôi liên tục khai giảng các lớp học tiếng Hàn, sau đây là lịch khai giảng lớp học tiếng Hàn cấp tốc - tháng 11.
Đến với khóa học các bạn sẽ được trải nghiện một môi trường mới một không gian học mới với các giáo viên là người bản ngữ.
1. Đối tượng học:
- Dành cho tất cả mọi người muốn học tiếng Hàn trong thời gian ngắn.
- Là các bạn học sinh sinh viên có nhu cầu du học Hàn hoặc làm du học sinh Hàn.
- Là người lao động muốn làm việc tại các công ty, doanh nghiệp Hàn Quốc.
Khai giảng lớp học tiếng Hàn cấp tốc - tháng 11
Khai giảng lớp học tiếng Hàn cấp tốc - tháng 11

2. Nội dung học:

* Khóa học sơ cấp cấp tốc: Chia thành các lớp phân theo trình độ: lớp học tiếng Hàn cấp tốc sơ cấp 1, sơ cấp 2 và sơ cấp 3.
* Khóa học trung cấp cấp tốc: Với các lớp trung cấp cấp tốc 1 và trung cấp cấp tốc 2.
- Các giáo viên là người bản xứ có kinh nghiệm tinh thần trách nhiệm giảng dạy cao và đặc biệt là am hiểu các lỗi sai thường gặp của các học viên.
- Sử dụng giáo trình tiếng Hàn tổng hợp ( giáo trình chuẩn tiếng Hàn dành cho người Việt) kết hợp với giáo trình do trung tâm biên soạn.
- Sau khóa học trung tâm đảm bảo các bạn sẽ giao tiếp những mẫu chuyện, câu giao tiếp hàng ngày, từ vựng,....thành thạo như người bản xứ.
Ngoài ra trung tâm còn thường xuyên tổ chức các hoạt động ngoại khóa như thi nói tiếng Hàn, kể chuyện tiếng Hàn,... để giúp học viên nâng cao trình độ giao tiếp của mình.
3. Thời gian học: tất cả các ngày trong tuần và khóa học gói gọn trong 20 buổi.
4. Học phí: 1.600.000đ đến 3.000.000đ tùy theo lớp học.
5. Lịch khai giảng: Với 3 cơ sở ở các quận : Thanh Xuân, Cầu Giấy và Hai Bà Trưng chúng tôi hi vọng sẽ đáp ứng nhu cầu học tiếng Hàn của tất cả các bạn ở khắp nơi trên địa bàn Hà Nội.

LỊCH KHAI GIẢNG DỰ KIẾN CƠ SỞ PHỐ VỌNG - HAI BÀ TRƯNG 

Khóa học sơ cấp:
Khóa học Mã lớp Thời gian Buổi học Số Buổi  Học phí
 Tiếng Hàn cấp tốc
 sơ cấp 1
 CT1.10 14h00 - 17h00  Thứ 2-3
-4-5-6
20 1.600.000
 CT1.11 18h - 21h   Thứ 2-3
-4-5-6
20
1.600.000
 
CT1.13 8h - 11h Thứ 2-3-4-5-6 20
1.600.000
 
 Tiếng Hàn cấp tốc
 sơ cấp 2
CT2.3 14h30 - 17h30 Thứ 2-3-4-5-6 20
1.800.000
 
CT2.4 18h - 21h   Thứ 2-3-4-5-6 20
1.800.000
 
CT2.5
 
8h - 11h Thứ 2-3-4-5-6 20
1.800.000
 
CT2.6
 
18h30  - 21h 30 Thứ 2-3-4-5-6 20
1.800.000
 
Tiếng Hàn cấp tốc
Sơ cấp 3
CT3.3 14h30 - 17h30 Thứ 2-3-4-5-6 20
2.200.000
 
CT3.4
 
18h - 21h   Thứ 2-3-4-5-6 20
2.200.000
 
CT3.5 8h - 11h Thứ 2-3-4-5-6 20
2.200.000 

Khóa học trung cấp:
Khóa học Mã lớp Thời gian Buổi học Số Buổi  Học phí
 Tiếng Hàn cấp tốc
 Trung cấp 1

 CTTC1.6
 
14h30 - 17h30 Thứ 2-3-4-5-6 20 2.600.000
CTTC1.7 18h - 21h  Thứ 2-3-4-5-6 20
2.600.000
 
CTTC1.8 8h - 11h Thứ 2-3-4-5-6 20
2.600.000
 
 Tiếng Hàn cấp tốc
 Trung cấp 2
CTTC2.6 14h30 - 17h30 Thứ 2-3-4-5-6 20
3.000.000
 
CTTC2.7 18h - 21h   Thứ 2-3-4-5-6 20
3.000.000
 
CTTC2.8 8h - 11h Thứ 2-3-4-5-6 20
3.000.000
 
CTTC2.9 18h30  - 21h 30 Thứ 2-3-4-5-6 20
3.000.000
 

LỊCH KHAI GIẢNG DỰ KIẾN CƠ SỞ LÊ ĐỨC THỌ - CẦU GIẤY

Khóa học sơ cấp:
Khóa học Mã lớp Thời gian Buổi học Số Buổi  Học phí
 Tiếng Hàn cấp tốc
 sơ cấp 1
 CT1.30 14h30 - 17h30 Thứ 2-3-4-5-6 20 1.600.000
 CT1.22 18h - 21h   Thứ 2-3-4-5-6 20
1.600.000
 
CT1.35 8h - 11h Thứ 2-3-4-5-6 20
1.600.000
 
 Tiếng Hàn cấp tốc
 sơ cấp 2
CT2.18 14h30 - 17h30 Thứ 2-3-4-5-6 20
1.800.000
 
CT2.5
 
8h - 11h Thứ 2-3-4-5-6 20
1.800.000
 
CT2.6
 
18h30  - 21h 30 Thứ 2-3-4-5-6 20
1.800.000
 

 
Tiếng Hàn cấp tốc
 sơ cấp 3
CT3.4 18h - 21h   Thứ 2-3-4-5-6 20
2.200.000
 
CT3.5 8h - 11h Thứ 2-3-4-5-6 20
2.200.000
 
Khóa học trung cấp:
Khóa học Mã lớp Thời gian Buổi học Số Buổi  Học phí
 Tiếng Hàn cấp tốc
 Trung cấp 1

 CTTC1.6
 
14h30 - 17h30  Thứ 2-3-4-5-6 20 2.600.000
CTTC1.7 18h - 21h   Thứ 2-3-4-5-6 20
2.600.000
 
CTTC1.8 8h - 11h Thứ 2-3-4-5-6 20
2.600.000
 
 Tiếng Hàn cấp tốc
 Trung cấp 2
CTTC2.6 14h30 - 17h30 Thứ 2-3-4-5-6 20
3.000.000
 
CTTC2.7 18h - 21h   Thứ 2-3-4-5-6 20
3.000.000
 
CTTC2.8 8h - 11h Thứ 2-3-4-5-6 20
3.000.000
 
CTTC2.9 18h30  - 21h 30 Thứ 2-3-4-5-6 20
3.000.000
 

LỊCH KHAI GIẢNG DỰ KIẾN CƠ SỞ THANH XUÂN - HÀ ĐÔNG

Khóa học sơ cấp:
Khóa học Mã lớp Thời gian Buổi học Số Buổi  Học phí
 Tiếng Hàn cấp tốc
 sơ cấp 1
 CT1.10 14h30 - 17h30  Thứ 2-3-4-5-6 20 1.600.000
 CT1.12 18h - 21h  Thứ 2-3-4-5-6 20
1.600.000
 
CT1.8 8h - 11h Thứ 2-3-4-5-6 20
1.600.000
 
 Tiếng Hàn cấp tốc
 sơ cấp 2
CT2.3 14h30 - 17h30 Thứ 2-3-4-5-6 20
1.800.000
 
CT2.4 18h - 21h   Thứ 2-3-4-5-6 20
1.800.000
 
CT2.5
 
8h - 11h Thứ 2-3-4-5-6 20
1.800.000
 
CT2.6
 
18h30  - 21h 30 Thứ 2-3-4-5-6 20
1.800.000
 
Tiếng Hàn cấp tốc
Sơ cấp 3
CT3.3 14h30 - 17h30 Thứ 2-3-4-5-6 20
2.200.000
 
CT3.4
 
18h - 21h   Thứ 2-3-4-5-6 20
2.200.000
 
CT3.5 8h - 11h Thứ 2-3-4-5-6 20
2.200.000
 
Khóa học trung cấp:
Khóa học Mã lớp Thời gian Buổi học Số Buổi  Học phí
 Tiếng Hàn cấp tốc
 Trung cấp 1

 CTTC1.6
 
14h30 - 17h30 Thứ 2-3-4-5-6 20 2.600.000
CTTC1.7 18h - 21h  Thứ 2-3-4-5-6 20
2.600.000
 
CTTC1.8 8h - 11h Thứ 2-3-4-5-6 20
2.600.000
 
 Tiếng Hàn cấp tốc
 Trung cấp 2
CTTC2.6 14h30 - 17h30 Thứ 2-3-4-5-6 20
3.000.000
 
CTTC2.7 18h - 21h   Thứ 2-3-4-5-6 20
3.000.000
 
CTTC2.8 8h - 11h Thứ 2-3-4-5-6 20
3.000.000
 
CTTC2.9 18h30  - 21h 30 Thứ 2-3-4-5-6 20
3.000.000
 
>>> Xem thêm: Chương trình học tiếng hàn trực tuyến lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam
 Trung tâm còn dành nhiều ưu đãi đặc biệt như:
- Giảm 5% học phí, tặng giáo trình cho học viên đăng ký học đầu tiên trong tháng 11.
- Giảm tiếp 5% cho nhóm có 3 bạn đăng ký học trở nên.
Vừa được học, trải nghiệm một không gian mới, ngôn ngữ mới còn được nhiều ưu đãi hấp dẫn vậy tao sao không học nhỉ? Nhanh nên nào, đi đăng ký và rủ bạn bè đăng ký ngay một khóa học tiếng Hàn cấp tốc nào. ^^!

Thông tin được cung cấp bởi: 

Cơ sở 1: Số 365 Phố Vọng - Đồng Tâm - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Cơ sở 2:  Số 44 Trần Vĩ ( Lê Đức Thọ Kéo Dài ) - Mai Dịch - Cầu Giấy - Hà Nội 
Cơ sở 3: Số 54 Ngụy Như Kon Tum - Thanh Xuân - Hà Nội
Cơ sở 4: Số 491B Nguyễn Văn Cừ - Long Biên - Hà Nội
Email:  trungtamtienghansofl@gmail.com
Điện thoại: (84-4) 62 921 082 Hoặc: (84-4) 0964 66 12 88
website : http://trungtamtienghan.edu.vn/

Các tin khác