Đang thực hiện

Lớp học tiếng Hàn cấp tốc - tháng 3 năm 2016

Thời gian đăng: 08/03/2016 15:32
Các bạn đang có nhu cầu học tiếng Hàn giỏi trong thời gian ngắn để phục vụ cho mục đích học tập, du học hoặc làm việc của mình? Hãy đăng ký ngay lớp học tiếng Hàn cấp tốc trong tháng 3 tại trung tâm Tiếng Hàn SOFL nhé.

Với phương châm rút ngắn thời gian học , nhưng kết quả đạt được vẫn cao, khóa học tiếng Hàn cấp tốc tại trung tâm Tiếng Hàn SOFL đã được thiết kế riêng phù hợp với lịch học dày đặc 5 buổi/1 tuần.

Theo sát các học viên là đội ngũ giảng viên có trình độ chuyên môn , nhiệt tình, trách nhiệm cùng phương pháp giảng dạy linh hoạt, cơ sở vật chất hiện đại cùng học phí cạnh tranh với nhiều chính sách ưu đãi và học bổng hấp dẫn. Chắc chắn trung tâm sẽ là cầu nối an toàn, lựa chọn tuyệt vời chắp cánh cho ước mơ tiếng Hàn của bạn.
Lớp học tiếng Hàn cấp tốc - tháng 3 năm 2016
>>>> Chi tiết khóa học tiếng Hàn cấp tốc

Lịch khai giảng dự kiến lớp học tiếng Hàn cấp tốc tháng 3 năm 2016 của trung tâm Tiếng Hàn SOFL : 

LỊCH KHAI GIẢNG CƠ SỞ 1: SỐ 365 PHỐ VỌNG. 
 
 
Khóa học Mã lớp Thời gian Buổi học Ngày khai giảng Số Buổi  Học phí
 Tiếng Hàn cấp tốc
 sơ cấp 1
 CT1.10 14h00 - 17h00  Thứ 2,3,4,5,6
07/03/2016 
 
20 1.600.000
 CT1.11 18h - 21h   Thứ 2,3,4,5,6 10/03/2016  20
1.600.000
 
CT1.13 8h - 11h Thứ 2,3,4,5,6 25/03/2016  20
1.600.000
 
 Tiếng Hàn cấp tốc
 sơ cấp 2
CT2.3 14h30 - 17h30 Thứ 2,3,4,5,6 10/03/2016   20
1.800.000
 
CT2.4 18h - 21h   Thứ 2,3,4,5,6 11/03/2016  20
1.800.000
 
CT2.5
 
8h - 11h Thứ 2,3,4,5,6 09/03/2016   20
1.800.000
 
CT2.6
 
18h30  - 21h 30 Thứ 2,3,4,5,6 14/03/2016    20
1.800.000
 
Tiếng Hàn cấp tốc
Sơ cấp 3
CT3.3 14h30 - 17h30 Thứ 2,3,4,5,6 15/03/2016    20
2.200.000
 
CT3.4
 
18h - 21h   Thứ 2,3,4,5,6 14/03/2016   20
2.200.000
 
CT3.5 8h - 11h Thứ 2,3,4,5,6 11/03/2016   20
2.200.000
 

KHÓA HỌC CẤP TỐC TRUNG CẤP
 
Khóa học Mã lớp Thời gian Buổi học Ngày khai giảng Số Buổi  Học phí
 Tiếng Hàn cấp tốc
 Trung cấp 1

 CTTC1.6
 
14h30 - 17h30  Thứ 2,3,4,5,6 22/03/2016  20 2.600.000
CTTC1.7 18h - 21h   Thứ 2,3,4,5,6 25/03/2016  20
2.600.000
 
CTTC1.8 8h - 11h Thứ 2,3,4,5,6 24/03/2016  20
2.600.000
 
 Tiếng Hàn cấp tốc
 Trung cấp 2
CTTC2.6 14h30 - 17h30 Thứ 2,3,4,5,6 22/03/2016    20
3.000.000
 
CTTC2.7 18h - 21h   Thứ 2,3,4,5,6 26/03/2016    20
3.000.000
 
CTTC2.8 8h - 11h Thứ 2,3,4,5,6 23/03/2016 20
3.000.000
 
CTTC2.9 18h30  - 21h 30 Thứ 2,3,4,5,6 22/03/2016    20
3.000.000
 LỊCH KHAI GIẢNG CƠ SỞ 2: SỐ 44 TRẦN VĨ.

 
Khóa học Mã lớp Thời gian Buổi học Ngày khai giảng Số Buổi  Học phí
 Tiếng Hàn cấp tốc
 sơ cấp 1
 CT1.30 14h30 - 17h30  Thứ 2,3,4,5,6
08/03/2016  
 
20 1.600.000
 CT1.22 18h - 21h   Thứ 2,3,4,5,6 04/03/2016 20
1.600.000
 
CT1.18 8h - 11h Thứ 2,3,4,5,6 03/03/2016  20
1.600.000
 
 Tiếng Hàn cấp tốc
 sơ cấp 2
CT2.18 14h30 - 17h30 Thứ 2,3,4,5,6 07/03/2016 20
1.800.000
 
CT2.11
 
8h - 11h Thứ 2,3,4,5,6 08/03/2016  20
1.800.000
 
CT2.6
 
18h30  - 21h 30 Thứ 2,3,4,5,6 10/03/2016  20
1.800.000
 
Tiếng Hàn cấp tốc
Sơ cấp 3
CT3.4
 
18h - 21h   Thứ 2,3,4,5,6 11/03/2016  20
2.200.000
 
CT3.5 8h - 11h Thứ 2,3,4,5,6 09/03/2016  20
2.200.000
 
 
KHÓA HỌC CẤP TỐC TRUNG CẤP
 
Khóa học Mã lớp Thời gian Buổi học Ngày khai giảng Số Buổi  Học phí
 Tiếng Hàn cấp tốc
 Trung cấp 1

 CTTC1.16
 
14h30 - 17h30  Thứ 2,3,4,5,6 08/03/2016   20 2.600.000
CTTC1.15 18h - 21h   Thứ 2,3,4,5,6 10/03/2016  20
2.600.000
 
CTTC1.13 8h - 11h Thứ 2,3,4,5,6 11/03/2016  20
2.600.000
 
 Tiếng Hàn cấp tốc
 Trung cấp 2
CTTC2.6 14h30 - 17h30 Thứ 2,3,4,5,6 11/03/2016 20
3.000.000
 
CTTC2.7 18h - 21h   Thứ 2,3,4,5,6 14/03/2016  20
3.000.000
 
CTTC2.8 8h - 11h Thứ 2,3,4,5,6 10/03/2016   20
3.000.000
 
CTTC2.9 18h30  - 21h 30 Thứ 2,3,4,5,6 09/03/2016   20
3.000.000
 

 
LỊCH KHAI GIẢNG CƠ SỞ 3: SỐ 54 NGỤY NHƯ KON TUM
 
 
Khóa học Mã lớp Thời gian Buổi học Ngày khai giảng Số Buổi  Học phí
 Tiếng Hàn cấp tốc
 sơ cấp 1
 CT1.15 14h30 - 17h30  Thứ 2,3,4,5,6
14/03/2016  
 
20 1.600.000
 CT1.14 18h - 21h   Thứ 2,3,4,5,6 14/03/2016   20
1.600.000
 
CT1.16 8h - 11h Thứ 2,3,4,5,6 17/03/2016   20
1.600.000
 
 Tiếng Hàn cấp tốc
 sơ cấp 2
CT2.11 14h30 - 17h30 Thứ 2,3,4,5,6 17/03/2016   20
1.800.000
 
CT2.12 18h - 21h   Thứ 2,3,4,5,6 15/03/2016  20
1.800.000
 
CT2.13
 
8h - 11h Thứ 2,3,4,5,6 14/03/2016  20
1.800.000
 
CT2.14
 
18h30  - 21h 30 Thứ 2,3,4,5,6 17/03/2016   20
1.800.000
 
Tiếng Hàn cấp tốc
Sơ cấp 3
CT3.13 14h30 - 17h30 Thứ 2,3,4,5,6 14/03/2016    20
2.200.000
 
CT3.14
 
18h - 21h   Thứ 2,3,4,5,6 15/03/2016   20
2.200.000
 
CT3.12 8h - 11h Thứ 2,3,4,5,6 16/03/2016   20
2.200.000
 

KHÓA HỌC CẤP TỐC TRUNG CẤP
 
Khóa học Mã lớp Thời gian Buổi học Ngày khai giảng Số Buổi  Học phí
 Tiếng Hàn cấp tốc
 Trung cấp 1

 CTTC1.6
 
14h30 - 17h30  Thứ 2,3,4,5,6 14/03/2016   20 2.600.000
CTTC1.7 18h - 21h   Thứ 2,3,4,5,6 14/03/2016   20
2.600.000
 
CTTC1.8 8h - 11h Thứ 2,3,4,5,6 15/03/2016  20
2.600.000
 
 Tiếng Hàn cấp tốc
 Trung cấp 2
CTTC2.6 14h30 - 17h30 Thứ 2,3,4,5,6 16/03/2016    20
3.000.000
 
CTTC2.7 18h - 21h   Thứ 2,3,4,5,6 14/03/2016 20
3.000.000
 
CTTC2.8 8h - 11h Thứ 2,3,4,5,6 16/03/2016    20
3.000.000
 
CTTC2.9 18h30  - 21h 30 Thứ 2,3,4,5,6 15/03/2016    20
3.000.000
 
 

 Chương trình ưu đãi đặc biệt :
- Giảm 5% học phí cho học viên đăng ký trước ngày 10/3/2016
- Tặng giáo trình cho 3 học viên đăng ký đầu tiên.
- Giảm 5% cho nhóm đăng ký 2 người trở lên.

Hãy chuẩn bị thật tốt kiến thức trước khi bước vào môi trường mới lạ. Hãy liên hệ ngay hotline 0964 66 12 88 hoặc đến cơ sở gần nhất của tủng tâm để đăng ký học và trải nghiệm những giây phút thú vị mang đậm nét Nhật Bản nhé . Trân Trọng!

Thông tin được cung cấp bởi: 

Cơ sở 1: Số 365 Phố Vọng - Đồng Tâm - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Cơ sở 2:  Số 44 Trần Vĩ ( Lê Đức Thọ Kéo Dài ) - Mai Dịch - Cầu Giấy - Hà Nội 
Cơ sở 3: Số 54 Ngụy Như Kon Tum - Thanh Xuân - Hà Nội
Cơ sở 4: Số 491B Nguyễn Văn Cừ - Long Biên - Hà Nội
Email:  trungtamtienghansofl@gmail.com
Điện thoại: (84-4) 62 921 082 Hoặc: (84-4) 0964 66 12 88
website : http://trungtamtienghan.edu.vn/

Các tin khác