Đang thực hiện

​Lớp học tiếng Hàn cấp tốc - tháng 4 năm 2016

Thời gian đăng: 06/04/2016 11:21
Để đáp ứng nhu cầu học tiếng Hàn giỏi trong thời gian ngắn nhất nhưng hiệu quả học cao nhất của các bạn học viên,trung tâm Tiếng Hàn SOFL đã triển khai khóa học tiếng Hàn cấp tốc. Chỉ trong vòng 3 tháng , các bạn chắc chắn sẽ hoàn toàn lột xác và ngạc nhiên về trình độ tiếng Hàn siêu của mình đấy.
Lớp học tiếng Hàn cấp tốc - tháng 4 năm 2016
Lớp học tiếng Hàn cấp tốc - tháng 4 năm 2016
Việc học tiếng Hàn chắc chắn sẽ không hề đơn giản , tuy nhiên với đội ngũ giảng viên có trình độ tiếng Hàn cao, nhiệt tình, trách nhiệm với công việc, phương pháp giảng dạy linh hoạt, tiên tiến cùng học phí cạnh trang với nhiều ưu đãi và học bổng vô cùng hấp dẫn. Chắc chắn trung tâm sẽ là lựa chọn hoàn hảo cho ai đang có nhu cầu học tiếng Hàn giỏi trong thời gian ngắn để phục vụ cho việc đi học, đi làm ,hoặc du lịch tại xứ sở Kim Chi này.

Lịch khai giảng dự kiến lớp học tiếng Hàn cấp tốc trong tháng 3 năm 2016 ở 3 cơ sở của trung tâm Tiếng Hàn SOFL:

LỊCH KHAI GIẢNG CƠ SỞ 1: SỐ 365 PHỐ VỌNG. 
 
Khóa học Mã lớp Thời gian Buổi học Ngày khai giảng Số Buổi  Học phí
 Tiếng Hàn cấp tốc
 sơ cấp 1
 CT1.10 14h00 - 17h00  Thứ 2,3,4,5,6
07/04/2016 
 
20 1.600.000
 CT1.11 18h - 21h   Thứ 2,3,4,5,6 07/04/2016  20
1.600.000
 
CT1.13 8h - 11h Thứ 2,3,4,5,6 05/04/2016  20

1.600.000
 Tiếng Hàn cấp tốc
 sơ cấp 2
CT2.3 14h30 - 17h30 Thứ 2,3,4,5,6 12/04/2016   20
1.800.000
 
CT2.4 18h - 21h   Thứ 2,3,4,5,6 11/04/2016  20
1.800.000
 
CT2.5
 
8h - 11h Thứ 2,3,4,5,6 08/04/2016   20
1.800.000
 
CT2.6
 
18h30  - 21h 30 Thứ 2,3,4,5,6 14/04/2016    20

1.800.000
Tiếng Hàn cấp tốc
Sơ cấp 3
CT3.3 14h30 - 17h30 Thứ 2,3,4,5,6 15/04/2016    20
2.200.000
 
CT3.4
 
18h - 21h   Thứ 2,3,4,5,6 14/04/2016   20
2.200.000
 
CT3.5 8h - 11h Thứ 2,3,4,5,6 11/04/2016   20

2.200.000

>>>Xem thêm: Chương trình học tiếng hàn trực tuyến lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam
KHÓA HỌC CẤP TỐC TRUNG CẤP
 
Khóa học Mã lớp Thời gian Buổi học Ngày khai giảng Số Buổi  Học phí
 Tiếng Hàn cấp tốc
 Trung cấp 1
CTTC1.6
14h30 - 17h30  Thứ 2,3,4,5,6 12/04/2016  20 2.600.000
CTTC1.7 18h - 21h   Thứ 2,3,4,5,6 15/04/2016  20
2.600.000
 
CTTC1.8 8h - 11h Thứ 2,3,4,5,6 14/04/2016  20

2.600.000
 Tiếng Hàn cấp tốc
 Trung cấp 2
CTTC2.6 14h30 - 17h30 Thứ 2,3,4,5,6 12/04/2016    20
3.000.000
 
CTTC2.7 18h - 21h   Thứ 2,3,4,5,6 16/04/2016    20
3.000.000
 
CTTC2.8 8h - 11h Thứ 2,3,4,5,6 13/04/2016 20
3.000.000
 
CTTC2.9 18h30  - 21h 30 Thứ 2,3,4,5,6 12/04/2016    20

3.000.000

LỊCH KHAI GIẢNG CƠ SỞ 2: SỐ 44 TRẦN VĨ.
 
Khóa học Mã lớp Thời gian Buổi học Ngày khai giảng Số Buổi  Học phí
 Tiếng Hàn cấp tốc
 sơ cấp 1
 CT1.31 14h30 - 17h30  Thứ 2,3,4,5,6
11/042016  
 
20 1.600.000
 CT1.22 18h - 21h   Thứ 2,3,4,5,6 14/04/2016 20
1.600.000
 
CT1.26 8h - 11h Thứ 2,3,4,5,6 12/04/2016  20
1.600.000
 
 Tiếng Hàn cấp tốc
 sơ cấp 2
CT2.20 14h30 - 17h30 Thứ 2,3,4,5,6 15/04/2016 20
1.800.000
 
CT2.22
 
8h - 11h Thứ 2,3,4,5,6 13/04/2016  20
1.800.000
 
CT2.15
 
18h30  - 21h 30 Thứ 2,3,4,5,6 14/04/2016  20
1.800.000
 
CT3.10

Tiếng Hàn cấp tốc
 sơ cấp 3

 
18h - 21h   Thứ 2,3,4,5,6 14/04/2016  20
2.200.000
 
CT3.15 8h - 11h Thứ 2,3,4,5,6 12/04/2016  20
2.200.000
 
 
KHÓA HỌC CẤP TỐC TRUNG CẤP
 
Khóa học Mã lớp Thời gian Buổi học Ngày khai giảng Số Buổi  Học phí
 Tiếng Hàn cấp tốc
 Trung cấp 1

 CTTC1.26
 
14h30 - 17h30  Thứ 2,3,4,5,6 15/04/2016   20 2.600.000
CTTC1.22 18h - 21h   Thứ 2,3,4,5,6 14/04/2016  20
2.600.000
 
CTTC1.20 8h - 11h Thứ 2,3,4,5,6 13/04/2016  20
2.600.000
 
 Tiếng Hàn cấp tốc
 Trung cấp 2
CTTC2.16 14h30 - 17h30 Thứ 2,3,4,5,6 15/04/2016 20
3.000.000
 
CTTC2.15 18h - 21h   Thứ 2,3,4,5,6 14/04/2016  20
3.000.000
 
CTTC2.12 8h - 11h Thứ 2,3,4,5,6 13/04/2016   20
3.000.000
 
CTTC2.10 18h30  - 21h 30 Thứ 2,3,4,5,6 15/04/2016   20
3.000.000
 
LỊCH KHAI GIẢNG CƠ SỞ 3: SỐ 54 NGỤY NHƯ KON TUM.
 
Khóa học Mã lớp Thời gian Buổi học Ngày khai giảng Số Buổi  Học phí
 Tiếng Hàn cấp tốc
 sơ cấp 1
 CT1.18 14h30 - 17h30  Thứ 2,3,4,5,6
08/04/2016  
 
20 1.600.000
 CT1.17 18h - 21h   Thứ 2,3,4,5,6 12/04/2016   20
1.600.000
 
CT1.19 8h - 11h Thứ 2,3,4,5,6 11/04/2016   20
1.600.000
 
 Tiếng Hàn cấp tốc
 sơ cấp 2
CT2.11 14h30 - 17h30 Thứ 2,3,4,5,6 14/04/2016   20
1.800.000
 
CT2.12 18h - 21h   Thứ 2,3,4,5,6 14/04/2016  20
1.800.000
 
CT2.13
 
8h - 11h Thứ 2,3,4,5,6 12/04/2016  20
1.800.000
 
CT2.14
 
18h30  - 21h 30 Thứ 2,3,4,5,6 14/04/2016   20
1.800.000
 
Tiếng Hàn cấp tốc
Sơ cấp 3
CT3.13 14h30 - 17h30 Thứ 2,3,4,5,6 15/04/2016    20
2.200.000
 
CT3.14
 
18h - 21h   Thứ 2,3,4,5,6 15/04/2016   20
2.200.000
 
CT3.12 8h - 11h Thứ 2,3,4,5,6 15/04/2016   20
2.200.000
 

KHÓA HỌC CẤP TỐC TRUNG CẤP
 
Khóa học Mã lớp Thời gian Buổi học Ngày khai giảng Số Buổi  Học phí
 Tiếng Hàn cấp tốc
 Trung cấp 1

 CTTC1.6
 
14h30 - 17h30  Thứ 2,3,4,5,6 04/04/2016   20 2.600.000
CTTC1.7 18h - 21h   Thứ 2,3,4,5,6 14/04/2016   20
2.600.000
 
CTTC1.8 8h - 11h Thứ 2,3,4,5,6 15/04/2016  20
2.600.000
 
 Tiếng Hàn cấp tốc
 Trung cấp 2
CTTC2.6 14h30 - 17h30 Thứ 2,3,4,5,6 16/04/2016    20
3.000.000
 
CTTC2.7 18h - 21h   Thứ 2,3,4,5,6 14/04/2016 20
3.000.000
 
CTTC2.8 8h - 11h Thứ 2,3,4,5,6 16/04/2016    20
3.000.000
 
CTTC2.9 18h30  - 21h 30 Thứ 2,3,4,5,6 15/04/2016    20
3.000.000
 

 
Chương trình ưu đãi đặc biệt như : 
- Giảm 5% học phí cho học viên đăng ký trước ngày 10/4/2016
- Tặng giáo trình cho 3 học viên đăng ký đầu tiên.
- Giảm 5% cho nhóm đăng ký 2 người trở lên.
Trên đây là những thông tin về lớp học tiếng hàn cấp tốc của trung tâm tiếng hàn SOFL bạn đã có cho bản thân những lựa chọn phù hợp chưa? Chúc bạn học tốt!

Thông tin được cung cấp bởi: 

Cơ sở 1: Số 365 Phố Vọng - Đồng Tâm - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Cơ sở 2:  Số 44 Trần Vĩ ( Lê Đức Thọ Kéo Dài ) - Mai Dịch - Cầu Giấy - Hà Nội 
Cơ sở 3: Số 54 Ngụy Như Kon Tum - Thanh Xuân - Hà Nội
Cơ sở 4: Số 491B Nguyễn Văn Cừ - Long Biên - Hà Nội
Email:  trungtamtienghansofl@gmail.com
Điện thoại: (84-4) 62 921 082 Hoặc: (84-4) 0964 66 12 88
website : http://trungtamtienghan.edu.vn/

Các tin khác