Đang thực hiện

Lớp học tiếng Hàn cấp tốc - tháng 5 năm 2016

Thời gian đăng: 13/05/2016 11:51
Bạn đang có nhu cầu học tiếng Hàn giỏi trong thời gian ngắn để phục vụ nhu cầu cá nhân như công việc, du học, ôn thi chứng chỉ năng lực, du lịch,... ? Vậy hãy cập nhật ngay lịch khai giảng khóa học tiếng Hàn cấp tốc với nhiều ưu đãi hấp dẫn trong tháng 5 của trung tâm Tiếng Hàn SOFL nhé.
Lớp học tiếng Hàn cấp tốc - tháng 5 năm 2016
Lớp học tiếng Hàn cấp tốc - tháng 5 năm 2016
​Với phương châm : " Đánh nhanh, thắng gọn", cường độ học tập và tiếp xúc với ngôn ngữ Hàn là rất nhiều và liên tục. Do đó các học viên sẽ được đội ngũ giảng viên có trình độ chuyên môn cao, đào tạo bài bản học theo chương trình học tập tiếng Hàn tối ưu trong khoảng thời gian giới hạn.
Ngoài ra các giảng viên còn chia sẻ, hướng dẫn phương pháp học tập phù hợp và chọn lọc, để các bạn có thể theo kịp tiến trình khóa học một cách dễ dàng và ít áp lực nhất.  Chắc chắn chỉ trong vòng một thời gian ngắn các bạn sẽ lột xác 

Lịch khai giảng dự kiến lớp học tiếng Hàn cấp tốc - tháng 5 năm 2016 ở 3 cơ sở của trung tâm tiếng Hàn SOFL:

LỊCH KHAI GIẢNG CƠ SỞ 1: SỐ 365 PHỐ VỌNG. 
 
Khóa học Mã lớp Thời gian Buổi học Ngày khai giảng Số Buổi  Học phí
 Tiếng Hàn cấp tốc
 sơ cấp 1
 CT1.10 14h00 - 17h00  Thứ 2,3,4,5,6
12/05/2016 
 
20 1.600.000
 CT1.11 18h - 21h   Thứ 2,3,4,5,6 09/05/2016  20
1.600.000
 
CT1.13 8h - 11h Thứ 2,3,4,5,6 14/05/2016  20

1.600.000
 Tiếng Hàn cấp tốc
 sơ cấp 2
CT2.3 14h30 - 17h30 Thứ 2,3,4,5,6 12/05/2016   20
1.800.000
 
CT2.4 18h - 21h   Thứ 2,3,4,5,6 18/05/2016  20
1.800.000
 
CT2.5
 
8h - 11h Thứ 2,3,4,5,6 14/05/2016   20
1.800.000
 
CT2.6
 
18h30  - 21h 30 Thứ 2,3,4,5,6 20/05/2016    20

1.800.000
Tiếng Hàn cấp tốc
Sơ cấp 3
CT3.3 14h30 - 17h30 Thứ 2,3,4,5,6 13/05/2016    20
2.200.000
 
CT3.4
 
18h - 21h   Thứ 2,3,4,5,6 19/05/2016   20
2.200.000
 
CT3.5 8h - 11h Thứ 2,3,4,5,6 26/05/2016   20
2.200.000 

KHÓA HỌC CẤP TỐC TRUNG CẤP

Khóa học Mã lớp Thời gian Buổi học Ngày khai giảng Số Buổi  Học phí
 Tiếng Hàn cấp tốc
 Trung cấp 1

 CTTC1.6
 
14h30 - 17h30  Thứ 2,3,4,5,6 22/05/2016  20 2.600.000
CTTC1.7 18h - 21h   Thứ 2,3,4,5,6 26/05/2016  20
2.600.000
 
CTTC1.8 8h - 11h Thứ 2,3,4,5,6 25/05/2016  20

2.600.000
 Tiếng Hàn cấp tốc
 Trung cấp 2
CTTC2.6 14h30 - 17h30 Thứ 2,3,4,5,6 22/05/2016    20
3.000.000
 
CTTC2.7 18h - 21h   Thứ 2,3,4,5,6 19/05/2016    20
3.000.000
 
CTTC2.8 8h - 11h Thứ 2,3,4,5,6 18/05/2016 20
3.000.000
 
CTTC2.9 18h30  - 21h 30 Thứ 2,3,4,5,6 17/04/2016    20

3.000.000

 LỊCH KHAI GIẢNG CƠ SỞ 2: SỐ 44 TRẦN VĨ.

Khóa học Mã lớp Thời gian Buổi học Ngày khai giảng Số Buổi  Học phí
 Tiếng Hàn cấp tốc
 sơ cấp 1
 CT1.31 14h30 - 17h30  Thứ 2,3,4,5,6
09/05/2016  
 
20 1.600.000
 CT1.22 18h - 21h   Thứ 2,3,4,5,6 13/05/2016 20
1.600.000
 
CT1.26 8h - 11h Thứ 2,3,4,5,6 09/05/2016  20

1.600.000
 Tiếng Hàn cấp tốc
 sơ cấp 2
CT2.20 14h30 - 17h30 Thứ 2,3,4,5,6 13/05/2016 20
1.800.000
 
CT2.22
 
8h - 11h Thứ 2,3,4,5,6 12/05/2016  20

1.800.000
CT2.15
 
18h30  - 21h 30 Thứ 2,3,4,5,6 09/05/2016  20
1.800.000
 
CT3.10
Tiếng Hàn cấp tốc
Sơ cấp 3
18h - 21h   Thứ 2,3,4,5,6 13/052016  20

2.200.000
CT3.15 8h - 11h Thứ 2,3,4,5,6 12/05/2016  20

2.200.000
 
KHÓA HỌC CẤP TỐC TRUNG CẤP
 
Khóa học Mã lớp Thời gian Buổi học Ngày khai giảng Số Buổi  Học phí
 Tiếng Hàn cấp tốc
 Trung cấp 1
CTTC1.26
14h30 - 17h30  Thứ 2,3,4,5,6 12/05/2016   20 2.600.000
CTTC1.22 18h - 21h   Thứ 2,3,4,5,6 13/05/2016  20
2.600.000
 
CTTC1.20 8h - 11h Thứ 2,3,4,5,6 10/05/2016  20
2.600.000
 
 Tiếng Hàn cấp tốc
 Trung cấp 2
CTTC2.16 14h30 - 17h30 Thứ 2,3,4,5,6 12/05/2016 20
3.000.000
 
CTTC2.15 18h - 21h   Thứ 2,3,4,5,6 12/05/2016  20
3.000.000
 
CTTC2.12 8h - 11h Thứ 2,3,4,5,6 09/05/2016   20
3.000.000
 
CTTC2.10 18h30  - 21h 30 Thứ 2,3,4,5,6 13/05/2016   20
3.000.000
 

 
LỊCH KHAI GIẢNG CƠ SỞ 3: SỐ 54 NGỤY NHƯ KON TUM.
 
Khóa học Mã lớp Thời gian Buổi học Ngày khai giảng Số Buổi  Học phí
 Tiếng Hàn cấp tốc
 sơ cấp 1
 CT1.18 14h30 - 17h30  Thứ 2,3,4,5,6
06/05/2016  
 
20 1.600.000
 CT1.20 18h - 21h   Thứ 2,3,4,5,6 25/05/2016   20
1.600.000
 
CT1.19 8h - 11h Thứ 2,3,4,5,6 20/05/2016   20
1.600.000
 
 Tiếng Hàn cấp tốc
 sơ cấp 2
CT2.11 14h30 - 17h30 Thứ 2,3,4,5,6 12/05/2016   20
1.800.000
 
CT2.12 18h - 21h   Thứ 2,3,4,5,6 23/05/2016  20
1.800.000
 
CT2.13
 
8h - 11h Thứ 2,3,4,5,6 20/05/2016  20
1.800.000
 
CT2.14
 
18h30  - 21h 30 Thứ 2,3,4,5,6 09/05/2016   20
1.800.000
 
Tiếng Hàn cấp tốc
Sơ cấp 3
CT3.13 14h30 - 17h30 Thứ 2,3,4,5,60 24/05/2016    20
2.200.000
 
CT3.14
 
18h - 21h   Thứ 2,3,4,5,6 23/05/2016   20
2.200.000
 
CT3.12 8h - 11h Thứ 2,3,4,5,6 20/05/2016   20
2.200.000
 
 
KHÓA HỌC CẤP TỐC TRUNG CẤP
 
Khóa học Mã lớp Thời gian Buổi học Ngày khai giảng Số Buổi  Học phí
 Tiếng Hàn cấp tốc
 Trung cấp 1

 CTTC1.6
 
14h30 - 17h30  Thứ 2,3,4,5,6 12/04/2016   20 2.600.000
CTTC1.7 18h - 21h   Thứ 2,3,4,5,6 20/05/2016   20
2.600.000
 
CTTC1.8 8h - 11h Thứ 2,3,4,5,6 29/05/2016  20
2.600.000
 
 Tiếng Hàn cấp tốc
 Trung cấp 2
CTTC2.6 14h30 - 17h30 Thứ 2,3,4,5,6 20/05/2016    20
3.000.000
 
CTTC2.7 18h - 21h   Thứ 2,3,4,5,6 19/05/2016 20
3.000.000
 
CTTC2.8 8h - 11h Thứ 2,3,4,5,6 20/05/2016    20
3.000.000
 
CTTC2.9 18h30  - 21h 30 Thứ 2,3,4,5,6 23/05/2016    20
3.000.000
 
Chương trình ưu đãi đặc biệt :
- Giảm 5% học phí cho học viên đăng ký trước ngày 10/5/2016
- Tặng giáo trình cho 3 học viên đăng ký đầu tiên.
- Giảm 5% cho nhóm đăng ký 2 người trở lên.
Trên đây là lịch khai giảng các lớp học tiếng hàn cấp tốc của trung tâm tiếng hàn SOFL, mong rằng với những thông tin trên có thể giúp các bạn có cho bản thân những lịch học 

Thông tin được cung cấp bởi: 

Cơ sở 1: Số 365 Phố Vọng - Đồng Tâm - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Cơ sở 2:  Số 44 Trần Vĩ ( Lê Đức Thọ Kéo Dài ) - Mai Dịch - Cầu Giấy - Hà Nội 
Cơ sở 3: Số 54 Ngụy Như Kon Tum - Thanh Xuân - Hà Nội
Cơ sở 4: Số 491B Nguyễn Văn Cừ - Long Biên - Hà Nội
Email:  trungtamtienghansofl@gmail.com
Điện thoại: (84-4) 62 921 082 Hoặc: (84-4) 0964 66 12 88
website : http://trungtamtienghan.edu.vn/

Các tin khác