Đang thực hiện

Những câu tiếng Hàn thông dụng hàng ngày không thể thiếu khi học giao tiếp.

Thời gian đăng: 29/03/2017 13:52

Đối với giao tiếp thì những câu tiếng Hàn thông dụng hàng ngày là một trong những phần không thể thiếu coi như bắt buộc nếu bạn muốn học tốt phần này.

Nghệ thuật giao tiếp trong tiếng hàn
Nghệ thuật giao tiếp trong tiếng hàn

Những câu tiếng Hàn thông dụng dùng khi chào hỏi.

Xin chào

Cách thông thường :  안녕하세요? /an-nyong-ha-sê-yô/

Cách lịch sự:  안녕하십니까? / an-nyong-ha-sim-ni-ka/

Tạm biệt

Chào người ra về : 안녕히 가세요/an-nyong-hi-ka-sê-yô/

chào người ở lại 안녕히 계세요/an-nyong-hi-kê-sê-yô/

Cảm ơn

Cách thân thiện : 감사해요  hoặc 고마워요/kam-sa-hê-yô/ hoặc /kô-ma-wo-yô/

Cách lịch sự :  감사합니다 hoặc 고맙습니다  /kam-sa-ham-ni-ta/ hoặc /kô-map-sưm-ni-ta/

Đối với bạn bè hoặc người kém tuổi : 고마워 /kô-ma-wo/

Xin lỗi.

Cách thân thiện: 죄송해요 hoặc 미안해요/chuê-sông-hê-yô/ hoặc /mi-an-hê-yô/

Cách lịch sự:  죄송합니다 hoặc 미안합니다/chuê-sông-ham-ni-ta/ hoặc /mi-an-ham-ni-ta/

Khi làm phiền ai 실례합니다. / Sillyehamnida./

Làm sao để học tiếng hàn trực tuyến hiệu quả?
Làm sao để học tiếng hàn trực tuyến hiệu quả?

Những câu tiếng Hàn thông dụng khi giao tiếp đơn giản.

Trả lời

Vâng 네 /nê/

Không 아니요 /a-ni-yô/

Tôi biết rồi 알겠어요 / Al get so yo/

Tôi không biết 모르겠어요 / Mo rư get so yo/

Rất vui được gặp bạn  처음 뵙겠습니다 /cho-ưm-buyêp-kết-sưm-ni-ta/

Rất vui được làm quen 만나서 반갑습니다. Man na so ban gap sưm mi ta

Giới thiệu bản thân :

Tên tôi là ...  : 저는...입니다 /Cho-nưn …-im-ni-ta/

Tôi … tuổi :  저는 … 살이에요 / cho- nưn … sa ri e yo/

Quê quán    저는..... 사람입니다 / 저는 ...  에서 왔서요 /...에 삽니다 : tôi là người... / tôi đến từ..../  tôi sống ở....

Nghề nghiệp  저는 (Nghề nghiệp)입니다

Một số câu hỏi tiếng Hàn thường gặp:

이름이 뭐예요?  / i-rư-mi muơ-yê -yô? /  Tên bạn là gì?   

어디서 오셧어요? ô-ti-xô ô -xyơt -xơ-yô ? Bạn ở đâu đến?  

누구예요? / nu-cu-yê –yô/  Ai đó?  

무엇? Cái gì ?

어떤습니까 ? Như thế nào?

어떻게하지요 ? Làm sao đây?

얼마? Bao nhiêu?

무슨일이 있어요?  /mu-xưn-i-ri ít-xơ-yô/  Có chuyện gì vậy?  

왜요? oe-yô Tại sao?

뭘 하고 있어요? muơl ha-kô -ít-xơ-yô Bạn đang làm gì vậy?  

안제 ?몇시? Bao giờ ?mấy giờ?

Mong rằng với những câu tiếng Hàn thông dụng hàng ngày trong bài viết này sẽ giúp bạn học giao tiếp

Thông tin được cung cấp bởi: 

Cơ sở 1: Số 365 Phố Vọng - Đồng Tâm - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Cơ sở 2:  Số 44 Trần Vĩ ( Lê Đức Thọ Kéo Dài ) - Mai Dịch - Cầu Giấy - Hà Nội 
Cơ sở 3: Số 54 Ngụy Như Kon Tum - Thanh Xuân - Hà Nội
Cơ sở 4: Số 491B Nguyễn Văn Cừ - Long Biên - Hà Nội
Email:  trungtamtienghansofl@gmail.com
Điện thoại: (84-4) 62 921 082 Hoặc: (84-4) 0964 66 12 88
website : http://trungtamtienghan.edu.vn/

Các tin khác