Đang thực hiện

Tham khảo ngay đáp án kỳ thi Topik II tiếng Hàn lần 60 (21/10/2018)

Thời gian đăng: 14/11/2018 11:23
Bạn đã tham gia kỳ thi Topik II tiếng Hàn lần thứ 60 và đang băn khoăn về kết quả thi của mình, nhất là phần thi Viết “khó nhằn”?. Vậy thì hãy theo dõi ngay bài viết này của Trung tâm tiếng Hàn SOFL để biết đáp án cụ thể của từng câu hỏi trong phần thi này nhé!

 

thi viet topik tieng han
Phần thi viết TOPIK tiếng Hàn

Đáp án tham khảo phần thi Viết - Topik II tiếng Hàn ngày 21/10/2018


File đề thi: https://drive.google.com/file/d/1YixodKJ_aIHUzbHplUnKrrAzzREkmUvL/
File đáp án: https://drive.google.com/file/d/1TJK2OuJ9GotYudeZuH8lSoyi5V004Y8-/

[51] 게시판

제목: 도서관을 이용하고 싶습니다. 작성자: 티 넷 (2018/10/20)

한국대학교를 졸업한 학생인데 도서관을 이용하고 싶습니다.

선배에게 물어보니 졸업생이 도서관을 이용하려면 출입증이 ( ㉠ ). 출입증을 만들려면 ( ㉡ )? 방법을 알려 주시면 감사하겠습니다.

Đáp án tham khảo:

㉠ 필요하다고 합니다/있어야 한다고 합니다

㉡ 어떻게 해야 합니까?

[52] 음악 치료

사람들은 음악 치료를 할 때 환자에게 주로 밝은 분위기의 음악을 들려줄 것이라고 생각한다. 그러나 환자에게 항상 밝은 분위기의 음악을 ( ㉠ ). 치료 초기에는 환자가 편안한 감정을 느끼는 것이 중요하다. 그래서 환자의 심리 상태와 비슷한 분위기의 음악을 들려준다. 그 이후에는 환자에게 다양한 분위기의 음악을 들려줌으로써 환자가 다양한 감정을 ( ㉡ ).

Đáp án tham khảo:

㉠ 들려주는 것은 아니다/들려주지는 않는다

㉡ 느끼도록 한다/느끼게 한다/느끼도록 해 준다/ 느끼게 해 준다

[53] 다음을 참고하여 ‘인주시의 자전거 이용자 변화’에 대한 글을200~300자로 쓰십시오. 단, 글의 제목을 쓰지 마십시오.(30점) (xem hình ảnh)

Bài viết tham khảo:

인주시에서 자전거 이용자 수의 변화에 대해 조사한 결과 2007년 4만 명에서 2017년 21만 명으로 약 5배 이상 증가한 것으로 나타났다. 이러한 변화의 이유로는 자전거 도로가 개발된 것을 들 수 있고 자전거를 대여할 수 있는 장소가 확대된 것도 영향을 미친 것으로 보고 있다. 자전거 이용의 목적은 운동 및 산책의 경우 2007년에 비해 약 3배정도 증가한데 비해 출퇴근이 목적인 경우는 14배 가까이 증가하여 앞으로도 많은 사람들이 출퇴근을 위해 자전거를 이용할 것으로 예상된다.

[54] 다음을 주제로 하여 자신의 생각을 600~700자로 글을 쓰십시오. 단, 문제를 그대로 옮겨 쓰지 마십시오.(50점)

요즘은 아이가 학교에 들어가기 전 어릴 때부터 악기나 외국어 등 여러 가지를 교육하는 경우가 많다. 이러한 조기 교육은 좋은 점도 있지만 문제점도 있다. 아래의 내용을 중심으로 ‘조기 교육의 장점과 문제점’에 대해 자신의 의견을 쓰라.

1. 조기 교육은 장점은 무엇인가?

2. 조기 교육의 문제점은 무엇인가?

3. 조기 교육에 찬성하는가, 반대하는 가? 근거를 들어 자신의 의견을 쓰라.

Bài viết tham khảo: (Có 968 chữ bao gồm cả dấu cách)

세대가 변하면서 사람들의 교육관에도 변화가 생기기 시작했다. 특히 부모들의 자녀에 대한 교육 방침이 크게 변하기 시작하면서 조기 교육은 역시 자녀를 가진 부모라면 한번쯤 고민해 볼 만한 문제가 되었다.

자신의 자녀를 영재로 키우기 위한 목적이나 혹시 자신의 자녀가 다른 아이에 비해 뒤쳐지는 것에 대한 우려 등 다양한 이유에서 조기교육을 실시하는 부모가 늘고 있다. 이러한 조기교육은 아이들이 어릴 때부터 경쟁력을 가질 수 있으며 적성을 조기에 발견하여 발전시킬 수 있다는 점으로 볼 때 긍정적인 역할을 할 수 있을 것이라 기대해 볼 수 있다.

그러나 한창 부모나 친구들 간의 관계를 형성해야 하는 나이에 다른 사람들과 어울리지 못하고 학업에만 매달릴 경우 아이의 인성 교육에 부정적일 뿐만 아니라 학업 및 경쟁에 대한 과도한 스트레스로 인해 제대로 된 교육이 이루어지지 못하는 등 다양한 부작용이 존재하는 것도 사실이다.

(반대의 입장)난 역시 아이들이 원하는 것이 아닌 부모들이 강압적으로 하는 조기 교육에는 반대의 입장이다. 어렸을 때는 마땅히 올바른 인성을 교육해야 아이가 바람직한 사회의 구성원으로 성장할 것이며 스스로 원하지 않는 일은 쉽게 흥미를 느끼지 못할 뿐더러 효율성도 매우 떨어질 것이다. 그렇기 때문에 어렸을 때는 과도한 학업 스트레스보다는 올바른 인성을 기르는 데 집중함으로써 아이가 사회성을 기를 수 있도록 도와야 할 것이다.

(찬성의 입장) 이러한 부작용이 존재함에도 불구하고 나는 아이들이 스스로 무언가를 선택하거나 결정하기에는 너무 이르다는 점에서 부모들이 조기 교육을 통해 아이의 재능을 발견하도록 돕는 것이 필요하다고 본다. 어릴 때 발견된 재능을 통해 아이가 한 분야의 전문가로서 성장할 수 있는 길을 열어줄 수도 있고 다양한 방면에 뛰어난 인재가 될 수 있는 발판을 만들어 줄 수도 있다. 그렇기 때문에 부모들은 아이가 어렸을 때부터 다양하고 풍부한 경험을 할 수 있도록 도와야 할 것이다.

Chủ đề viết trong lần thi Topik này bàn luận về vấn đề “Cha mẹ giáo dục trẻ em từ sớm trong thời đại ngày nay”. Bạn sẽ phải viết một đoạn văn dài khoảng 600 đến 700 chữ dựa trên việc trả lời câu hỏi gợi ý được đưa ra. Các câu hỏi lần lượt là:

  1. Ưu điểm của giáo dục sớm là gì?
    Bạn phải giải thích được cụm từ “giáo dục sớm” nghĩa là gì trong thời đại ngày nay, phân biệt rõ những đối tượng nào tham gia vào quá trình giáo dục trẻ em: đối tượng chính là cha mẹ, ngoài ra cần phải phối hợp giáo dục trẻ với ông bà, anh chị em, người thân trong gia đình. Tiếp theo là nói lên những ích lợi của việc giáo dục trẻ em từ sớm.

  2. Những vấn đề của giáo dục sớm?.
    Đây là phần khá quan trọng. Bạn phải thể hiện rõ việc giáo dục sớm được thể hiện qua đâu, qua những hành động nào, cha mẹ cần làm những gì cho trẻ, nó có gây ra những “tác dụng phụ” nào làm ảnh hưởng đến trẻ em khi chúng lớn lên không?

  3. Bạn đồng ý hay tán thành với việc giáo dục sớm?.
    Hãy bày tỏ quan điểm của mình và nêu lý do tại sao bạn lại đồng ý hoặc tại sao không đồng ý. Phần này là phần bạn sẽ được người chấm đánh giá rất cao bởi nó là phần thể hiện ý kiến cá nhân và khả năng thuyết phục người đọc của bạn.

Bài viết trên SOFL sưu tầm là bài viết tham khảo và đưa ra những ý chính cho bạn hiểu thêm về những vấn đề cần có trong bài viết.

Bạn hãy đọc, tham khảo và đối chiếu đáp án với bài làm của mình để xem mình đã được bao nhiêu điểm trong phần viết. Hãy đọc những bài viết của Hàn Ngữ SOFL để biết thêm đáp án những phần thi khác trong đề thi Topik II lần thứ 60 này nhé. Chúc bạn đạt điểm cao và sớm cầm trong tay chứng chỉ tiếng Hàn topik II nhé!

Thông tin được cung cấp bởi: 

Cơ sở 1: Số 365 Phố Vọng - Đồng Tâm - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Cơ sở 2:  Số 44 Trần Vĩ ( Lê Đức Thọ Kéo Dài ) - Mai Dịch - Cầu Giấy - Hà Nội 
Cơ sở 3: Số 54 Ngụy Như Kon Tum - Thanh Xuân - Hà Nội
Cơ sở 4: Số 491B Nguyễn Văn Cừ - Long Biên - Hà Nội
Email:  trungtamtienghansofl@gmail.com
Điện thoại: (84-4) 62 921 082 Hoặc: (84-4) 0964 66 12 88
website : http://trungtamtienghan.edu.vn/

Các tin khác